Dnia 08 maja odbył się konkurs oratorski dla klas IV – V  ,, Szkoła, w której uczę się”. Pod uwagę brano: ujęcie tematu, styl, technikę, ogólny wyraz artystyczny.

Jury nauczycielskie wydało werdykt:

1. miejsce Szymon Ochnik klasa 4 b, Mateusz