Mały Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie na najładniejszy zeszyt.

Kryteria oceniania:

  • zeszyt zapisany do ostatniej kartki
  • ogólny zewnętrzny wygląd zeszytu (zeszyt podpisany na pierwszej stronie – dane właściciela, oprawiony, czysta okładka, brak zagięć);
  • pismo: staranne, czytelne i utrzymane w liniaturze;
  • jak najmniejsza ilość skreśleń;
  • własne pomysły uczniów mające wpływ na estetykę zeszytu: np. zaznaczanie  najważniejszych wiadomości z lekcji np.: kolorami

Najładniejsze zeszyty wybrane przez wychowawców (2 z każdej klasy) oceni komisja konkursowa.

Konkurs trwa do 15 stycznia 2021 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!! Powodzenia !!!