SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE

z uwagi na to, że do ferii klasy V-VIII kontynuują zdalne nauczanie nie płacą w lutym za OBIADY.

grupa „0” oraz klasy I-IV  wpłacają 40 zł. ( 10 dni obiadowych ).

TERMIN WPŁATY ZA LUTY OD 26.01 DO 28.01.2022 r.

NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH OBIADÓW W MIESIĄCU STYCZNIU, ZOSTANIE ZWRÓCONA NA KONTO !!!