SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE

 

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM OKRESU ROZLICZENIOWEGO W 2021 ROKU, w grudniu NIE WOLNO DOKONYWAĆ
WPŁAT ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 R.
TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADy W STYCZNIU:  OD 3 STYCZNIA DO 7 STYCZNIA 2022 R.