Dotyczy klas O-III  (marzec 2021r.)

Wpłata za obiady od  23.02.2021r. do 25.02.2021r.

Koszt92,00 zł

Rodzice/Opiekunowie, którzy zgłaszali odpisy w lutym, proszeni są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły.

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

 (w tytule podajemy: za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty!!!