Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Opłaty na materiały do pracy/zabawy w świetlicy uiszczają Państwo wyłącznie GOTÓWKĄ.

Nie ma możliwości wpłacania tych pieniążków na konto szkoły, gdyż żaden rachunek nie jest przeznaczony na ten cel i każda wpłata w formie przelewu zostanie zwrócona na Państwa konto.

Pieniążki można przekazać poprzez dziecko Paniom/Panu ze świetlicy lub zostawiać w podpisanej kopercie w dyżurce szkolnej. Dowód wpłaty w postaci KP otrzymają Państwo po zarejestrowaniu  wpłaty.