Wielką przyjemność sprawia dzieciom możliwość tworzenia różnorodnych konstrukcji i przestrzennych budowli. Wspólna zabawa integruje dzieci z różnych klas, kształtuje kreatywność i wyobraźnię. Stworzone wspólnymi siłami budowle dają dzieciom wiele radości i dumy z końcowego, fantastycznego efektu.