Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem.

                       Kornel Makuszyński

W minionym tygodniu grono czytelników szkolnej biblioteki powiększyło się o uczniów klas pierwszych. W każdej klasie miało miejsce spotkanie dzieci z bibliotekarzami, w czasie którego zaprezentowano zasady wypożyczania książek, obchodzenia się z nimi. Uczniowie uczyli się piosenki oraz wykonali kolorowe zakładki. Nie obyło się również bez głośnego czytania. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki uczniowie klas I złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Następnie już jako czytelnicy biblioteki szkolnej otrzymali  wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka  – wielki człowiek”.