18 marca 2015 roku zakończyliśmy projekt międzyprzedmiotowy dla klas piątych „Ścieżki morskie”, który rozpoczęliśmy jeszcze w lutym. W ramach projektu uczniowie rywalizowali ze sobą w zawodach pływackich, w których bezkonkurencyjna okazała się klasa Vb. Na lekcjach plastyki powstały przepiękne prace o tematyce morskiej. Na muzyce piątoklasiści nauczyli się śpiewać szanty – nie tylko po polsku! Z nauczycielami informatyki pracowali nad prezentacjami dotyczącymi gatunków zwierząt morskich zagrożonych wyginięciem. Swoją wiedzę na temat fauny Bałtyku uczniowie poszerzali na lekcjach przyrody, a o dziejach Polaków nad naszym morzem dowiadywali się na historii. Na zajęciach j. polskiego poznawali legendy morskie, a najpiękniej ze wszystkich opowiadała je Martyna Stelmach, zwyciężczyni konkursu oratorskiego. Tematykę morską poruszano też na lekcjach j. angielskiego, przygotowując scenki. Każda z klas odwiedziła Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie podczas lekcji muzealnej poznawała tradycje i zwyczaje marynarskie. Podczas podsumowania projektu piątoklasiści zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności zebranym licznie rodzicom, którzy nagrodzili ich oklaskami.