W mijającym tygodniu uczniowie klas IV – VI spotkali się z pracownikiem Straży Miejskiej, który omówił zasady bezpiecznego zachowania podczas wolnych dni. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z zabawy petardami.