Drodzy Uczniowie,

Wszystkich chętnych do pracy w Samorządzie Uczniowskim na stanowisku Przewodniczącego/Przewodniczącej w roku szkolnym 2020/21 zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur online na specjalnie w tym celu utworzonym padlecie. O tym, jak zamieszczać swoje programy wyborcze dowiecie się z krótkiego filmu znajdującego się pod tym linkiem: LINK

Uwaga!  Niniejszy film instruktażowy pierwotnie przeznaczony był dla uczniów klasy II i dotyczy zamieszczania materiałów w postaci zdjęcia i podpisu pod nim. Wasze programy wyborcze mogą być zamieszczone w formie plakatu, opisu ze zdjęciem, filmu, linku do własnej strony internetowej itp.

Link do padlet’u znajduje się tutaj: LINK

Wszyscy uczniowie mogą zadawać pytania kandydatom umieszczając je pod wpisami, mogą je także oceniać za pomocą „polubień”.

Wszystkie wpisy opublikowane zostaną po wcześniejszej ocenie przez moderatora – opiekuna SU – p. Iwonę Osowską.

Harmonogram Wyborów do SU:

01-11 września – zgłaszanie kandydatur – uczniowie przygotowują wpisy na padlecie

14 – 17 września – uczniowie mogą zadawać pytania pod wpisami poszczególnych kandydatów odnośnie programów wyborczych  – kandydaci udzielają odpowiedzi na zadane im pytania.

18 września – wybory „w klasach” do Samorządu Uczniowskiego

21 września – ogłoszenie wyników wyborów

Zatwierdzenie programu pracy SU przez Grono Pedagogiczne nastąpi podczas pierwszej Rady Pedagogicznej odbywającej się po 21 września.