Przewodniczący: Mateusz Wróblewski
Wiceprzewodniczący: Lena Bryll, Małgosia Borowska

Opiekun SU: p. Alina Jeziorska

GŁÓWNE  CELE   DZIAŁALNOŚCI  S.U.

– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działanie na rzecz szkoły

– przygotowanie uczniów do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad  i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym

– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych

1. Wybory do zarządu Samorządu Szkolnego- wrzesień 2017

2. Zaprezentowanie planu pracy na rok szkolny 2017-2018 – wrzesień 2017

3. Apel Porządkowy – wrzesień 2017

4. Cotygodniowe spotkania z gospodarzami poszczególnych klas oraz z zarządem S.U.

5. Konsultacje z przewodniczącym S.U.

6. Dbanie o zamieszczanie aktualności w gablocie przyporządkowanej S.U.

7. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją szkoły.

8. Włączenie się w różnego rodzaju akcje prowadzone przez szkolne koło Caritas zgodnie z planem koła.

9. Zorganizowanie pomocy członków S.U w pełnieniu dyżurów podczas przerw lekcyjnych w miejscach szczególnie ważnych.

10. Zainicjowanie akcji SZCZĘŚLIWY NUMEREK – wrzesień 2016

11. Nawiązanie współpracy z Radą Rodziców.

12. Eko piknik, pomoc w organizacji – wrzesień 2017

13. Pasowanie na ucznia, udział Pocztu Sztandarowego- październik 2017.

14. Audycja Muzyczna, pomoc w organizacji – październik 2017.

15. Wieczór filmowy z 17- pomoc w organizacji, październik  2017

16. Audycja Muzyczna, pomoc w organizacji- listopad 2017.

17. Święto Szkoły- listopad 2016.

18. Akcja POMAGAMY SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT – listopad 2017

19. Kawiarenka z okazji Mikołajek- grudzień 2017.

20. Apel porządkowy- Bezpieczny wypoczynek- styczeń 2018

21. Kawiarenka szkolna, zabawa karnawałowa- styczeń 2018.

22. Dzień Otwarty dla dzieci z przedszkoli i ich rodziców- marzec 2018.

23. Rekolekcje wielkopostne- kwiecień 2018.

24. Apel Porządkowy- czerwiec 2018.

25. Zakończenie roku szkolnego, poczet sztandarowy- czerwiec 2018.

26. Inne akcje i imprezy w ciągu trwania roku szkolnego 2017/2018, zgodnie z bieżącymi planami po konsultacji z Dyrekcją Szkoły i członkami S.U.