SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE TWORZĄ :

Mały Samorząd Uczniowski (klasy I – III)                     Duży Samorząd Uczniowski ( IV – VIII)

Opiekun SU: p. Katarzyna Wilczewska                              Przewodniczący: Apolonia Szukała

                                                                                          Zastępca: Mateusz Wrzos

                                                                                          Sekretarz: Laura Izydorczyk

                                                                                          Opiekun SU: p. Alina Jeziorska, p. Agnieszka Dobrzycka

Poczet Sztandarowy:

Marcin Mania, Jakub Sontowski, Oliwia Freiberg, Małgorzata Borowska, Martyna Penkowska, Magdalena Nowosielska

 

Spotkania Samorządu uczniowskie odbywają się w każda środę o godz. 11:30 w sali 12

 

GŁÓWNE  CELE   DZIAŁALNOŚCI  S.U.

– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działanie na rzecz szkoły

– przygotowanie uczniów do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad  i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym

– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.