SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE TWORZĄ :

Mały Samorząd Uczniowski (klasy I – III)                     Duży Samorząd Uczniowski (IV – VIII)

Opiekun SU: p. Agnieszka Plichta                                  Przewodnicząca: Justyna Osowska

                                                                                         Zastępca: Zuzanna Grabowska

                                                                                         Sekretarz: Kalina Madziweicz
                                                                                         Opiekunki SU: p. Anna Biedrawa, p. Iwona Osowska

Poczet Sztandarowy:

 

GŁÓWNE  CELE   DZIAŁALNOŚCI  S.U.

– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności

– działanie na rzecz szkoły

– przygotowanie uczniów do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad  i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym

– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

 

Regulamin wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD UCZNIOWSKI