SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE TWORZĄ :

Mały Samorząd Uczniowski (klasy I – III)                     Duży Samorząd Uczniowski ( IV – VIII)

Opiekun SU: p. Katarzyna Wilczewska                              Przewodniczący: Agata Kopacz

                                                                                            Zastępca: Szymon Michlewicz

                                                                                            Sekretarz: Karol Roman
                                                                                           Opiekun SU: p. Agnieszka Dobrzycka, p. Iwona Osowska

Poczet Sztandarowy:

Paulina Malinowska, Dominika Pietrzak, Szymon Michlewicz, Iga Sitek, Zuzanna Pabich, Jakub Bujak

 

 

GŁÓWNE  CELE   DZIAŁALNOŚCI  S.U.

– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działanie na rzecz szkoły

– przygotowanie uczniów do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad  i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym

– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

 

Regulamin wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD UCZNIOWSKI