będą bardzo intensywne.

poniedziałek: Klasy IV – VI piszą test ogólnoprzedmiotowy.

wtorek: Klasy V piszą test z języka angielskiego.

Klasy VI mają spotkanie z naczelnikiem Policji na temat ,,Odpowiedzialność nieletnich”

środa: Apel klas I -III podsumowujący konkursy.

Klasy IV – moduł sportowy ,,Ścieżek Gdańskich”.

Klasy VI – test z języka angielskiego.

Udział reprezentacji szkoły w Mistrzostwach gry w piłkę nożną.