Teksty naszych uczniów (nie tylko w języku ojczystym)

My pet is Karmelcia.  She is one year old. She is a hamster. My hamster is brown. She has a pink nose and  white whiskers.  

She has small ears and  black eyes.  

She has a short tail and  small feet.

 She has  fluffy fur. She is very friendly.

 

Katarzyna Walas klasa IVa

 

 

 

 

Pace naszych uczniów.

Prace plastyczne naszych uczniów.

Wycieczka do EkoDoliny

Oliwia Freiberg IV C


Dnia 4.11.2014r. nauczyciele ze szkoły zorganizowali wycieczkę niespodziankę dla wybranych uczniów klas IV – VI. Po drodze dowiedzieliśmy się, że jedziemy do Łężyc do EkoDoliny. Po przybyciu na miejsce dostaliśmy kamizelki odblaskowe i kaski ochronne, aby przestrzegać przepisów BHP. Po terenie oprowadzała nas przedstawicielka EkoDoliny, która bardzo ciekawie opowiadała iż głównym celem tego przedsięwzięcia jest efektywna gospodarka odpadami. Oznacza to, że dba się o największy odzysk surowców z odpadów, przekazanie ich do rzetelnych recyklerów i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, które nie nadają się już do odzysku.

Pani oprowadzająca mówiła również, że pracuje tam 250 osób. Kompleks całej instalacji wzorowany jest na standardach europejskich. W ostatnich latach zbudowano między innymi:

– sortownię odpadów,

– segment demontażu zużytego sprzętu AGD i RTV,

– kompostownię pryzmową odpadów zielonych,

– elektrownię biogazową,

– kwaterę składową służącą unieszkodliwianiu odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne.

A z latami ogólna rozbudowa i unowocześnianie wszystkich instalacji. Uważam, że to umożliwiło ochronę środowiska, czyli zwiększenie biogazu wysypiskowego o 30 % i oznacza zmniejszenie odoru. Odzyskany biogaz z kwatery równa się energii elektrycznej oraz ciepła dla EkoDoliny i innych odbiorców.

Podczas wycieczki spotkaliśmy pana sokolnika. Hoduje on 9 sokołów, które codziennie po kilka razy wypuszcza, aby odstraszyć inne ptaki.

Uważam, że plusem tej wycieczki było zdobycie dużej wiedzy na temat ochrony środowiska i segregacji śmieci. Niestety minusem był brzydki zapach, który dało się wytrzymać.