W piątek tj. 06.11.20 nieobecne są panie:

Klebba ( zwolnienie do 13.11.20),

Wilczewska (zwolnienie do 06.11.20 włącznie, od 09.11.20 nauczanie zdalne),

Wyrąbkiewicz ( zwolnienie do 01.12.20),

Miszczak (zwolnienie 06.11.20).

A.Przybylska