Szanowi Państwo,

Zapraszamy Państwa do pierwszej w historii wywiadówki on-line. Dla nas wszystkich będzie to nowe doświadczenie. Prosimy o wyrozumiałość.

Zebrania będą przebiegało według następujących zasad:

Poniedziałek  25.05.2020   klasy 1-3

 

Wychowawcy klas  do godz. 16.00 przesyłają rodzicom drogą mailową informacje  o prognozowanych ocenach z religii i języka angielskiego oraz własne uwagi   dot. postępów w nauce ich dzieci.

Od godziny 16.00 do godz. 19.00 pozostają do dyspozycji rodziców, prowadząc korespondencję mailową lub telefoniczną ( jeśli wcześniej udostępnili rodzicom numer telefonu)

Nauczyciele religii i języka angielskiego będą dostępni według harmonogramu podanego niżej. Kontakt drogą mailową lub komunikatorem MEET- nauczyciel musi wysłać zaproszenie do rodzica po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową

 

środa 27.05 klasy 4-8

 

Wychowawcy klas przekazują rodzicom drogą mailową informację o prognozowanych ocenach ich dzieci. W przypadku braku adresu mailowego rodzica informacja jest wysyłana przez e-dziennik. W dniu zebrania o godzinie wskazanej w harmonogramie przesyła na adresy mailowe rodziców( jeśli zostanie to wcześniej ustalone z rodzicem) lub adres szkolny ucznia,  link do spotkania on-line w komunikatorze MEET.

Podczas spotkania wychowawca przekazuje ogólne informacje dot. dyżuru nauczycieli, sposobu komunikowania się z nimi oraz  inne przekazane przez dyrekcję szkoły. Kończy spotkanie- nie wolno omawiać indywidualnych problemów uczniów w trakcie spotkania.

Po spotkaniu on-line pozostaje w kontakcie mailowym. Jeśli rodzice chcą porozmawiać on-line z nauczycielem, pisze do niego maila na podane adresy mailowe. Nauczyciel drogą mailową informuje rodzica o godzinie spotkania i o wyznaczonej porze łączy się poprzez komunikator MEET, korzystając z adresu mailowego ucznia. W takim spotkaniu mile widziana jest obecność rodzica wraz z dzieckiem. Prosimy o korzystanie z kamer podczas spotkań indywidualnych  on-line, aby nauczyciel mógł stwierdzić, że rozmawia z właściwą osobą.

 

Nauczyciele przedmiotowi, którzy nie są wymienieni w tabeli zamieszczonej poniżej,  oczekują na mailowy kontakt z rodzicami w dniach:

 

27.05.20    godz. 16.00-18.30

28.05.20    godz. 16.00- 18.30

 

Po otrzymaniu maila od rodzica postępują jak wychowawcy klasy- odpowiadają pisemnie lub jeśli rodzic wyrazi takie życzenie, kontaktują się za pomocą komunikatora MEET, łącząc się z adresem mailowym dziecka.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Klasa Wychowawca Termin spotkania ogólnego Dostępność on-line nauczyciela poza spotkaniem ogólnym
4 A Małgorzata Wojciechowska 27.05.20

Godz. 16.00

27.05.20    godz. 16.30- 18.30

28.05.20     godz. 16.30-18.30

5 A Monika Soja -Czaja 27.05.20

Godz. 16.00

27.05.20    godz. 16.30- 18.30

28.05.20    godz. 16.30-18.30

5 B Agnieszka Dobrzycka 27.05.20

Godz. 16.00

27.05.20    godz. 16.30- 18.30

28.05.20    godz. 16.30-18.30

5 C Anna Miotk 27.05.20

Godz. 16.00

27.05.20    godz. 16.30- 18.30

28.05.20     godz. 16.30-18.30

6 A Joanna Kosicka 27.05.20

Godz. 16.45

27.05.20    godz. 17.15- 19.00

28.05.20     godz. 16.30-18.30

6 B Monika Żołądkowska 27.05.20

Godz. 16.45

27.05.20    godz. 17.15- 19.00

28.05.20     godz. 16.30-18.30

6 C Joanna Kowalczuk 27.05.20

Godz. 16.45

27.05.20    godz. 17.15- 19.00

29.05.20     godz. 16.30-18.30

6 D Magdalena Gryszkiewicz 27.05.20

Godz. 16.45

27.05.20    godz. 17.15- 19.00

28.05.20     godz. 16.30-18.30

7 A Małgorzata Szulist 27.05.20

Godz. 17.30

27.05.20    godz. 16.00-17.15

28.05.20    godz.  16.00-19.00

7 B Katarzyna Openchowska 27.05.20

Godz. 17.30

27.05.20    godz. 16.00-17.15

28.05.20    godz.  16.00-19.00

7 C Diana Blok 27.05.20

Godz. 17.30

27.05.20    godz. 16.00-17.15

29.05.20    godz.  16.00-19.00 (piątek)

8 A Sławomir Wieloch 27.05.20

Godz. 18.00

27.05.20    godz. 16.00-17.45

28.05.20    godz. 16.00-18.30

8 B Anna Biedrawa 27.05.20

Godz. 18.00

27.05.20    godz. 16.00-17.45

28.05.20    godz. 16.00-18.30

8 C Katarzyna Łachan 27.05.20

Godz. 18.00

27.05.20    godz. 16.00-17.45

28.05.20    godz. 16.00-18.30

Adresy mailowe nauczycieli:

Język polski
p. Alicja Przybylska,  przybylska@sp17.edu.pl
p. Katarzyna Openchowska,  k.openchowska@sp17.eu
p. Katarzyna Łachan,   k.lachan@sp17.eu
p. Magdalena Gryszkiewicz, m.gryszkiewicz@sp17.eu
p. Anna Miotk,  a.miotk@sp17.eu

Przyroda/Biologia
p. Małgorzata Kulpińska   m. kulpinska@sp17.edu.pl
p. Renata Słupczyńska       r.slupczynska@sp17.eu

Geografia
p. Angelika Szmytkiewicz,   a.szmytkiewicz@sp17.eu

Chemia
p. Julia Majewska,  j.majewska@sp17.eu
p. I. Radziuk-Śliwińska, i.radziuk-sliwinska@sp17.eu

Fizyka
p. Joanna Luty,     j.luty@sp17.eu
p. Monika Soja-Czaja,     m.soja@sp17.eu

J. niemiecki
p. Barbara Niedbalska, b.niedbalska@sp17.eu

J. francuski
p. Renata Kawęcka , r.kawecka@sp17.eu

Język angielski
p. Agnieszka Rutkowska, a.rutkowska@sp17.eu
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.eu
p. Joanna Kosicka, j.kosicka@sp17.eu
p. Joanna Kowalczuk,  j.kowalczuk@sp17.eu

p. Monika Klebba,  m.klebba@sp17.eu

Matematyka
p. Agnieszka Miszczak, a.miszczak@sp17.eu
p. Monika Żołądkowska,  m.zoladkowska@sp17.eu
p. Monika Soja-Czaja,   m.soja@sp17.eu
p. Małgorzata Wojciechowska,   m.wojciechowska@sp17.eu
p. M. Łoboda, m.loboda@sp17.edu.pl

Historia
p. Diana Blok, d.blok@sp17.eu
p. Karolina Grodzicka,  k.grodzicka@sp17.eu

Wychowanie fizyczne
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Krystyna Parnawska-Wieloch,  k.parnawska@sp17.eu
p. Anna Biedrawa, a. biedrawa@sp17.eu
p. Kinga Jasiel,  k.jasiel@sp17.eu

Plastyka i zajęcia techniczne
p. Teresa Wyrąbkiewicz, t.wyrabkiewicz@sp17.eu

Nauczanie zintegrowane
p. Małgorzata Gałczyńska, m.galczynska@sp17.edu.pl
p. Lilianna Czaplińska,  l.czaplinska@sp17.edu.pl
p. Katarzyna Wilczewska, k.wilczewska@sp17.edu.pl
p. Bożena Kosz,  b.kosz@sp17.edu.pl
p. Izabela Rogowska, i.rogowska@sp17.edu.pl
p. Renata Reszelewska-Ambroziak, r.reszelewska-ambroziak@sp17.edu.pl
p. Iwona Leszner,  i.leszner2sp17.eu
p. Joanna Zdunek,  j.zdunek@sp17.edu.pl
p. Agnieszka Plichta, a.plichta@sp17.edu.pl
p. Ewa Rapacz, e.rapacz@sp17.edu.pl

Muzyka
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Zajęcia komputerowe
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Agnieszka Dobrzycka, a.dobrzycka@sp17.eu

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Agnieszka Dobrzycka, a.dobrzycka@sp17.eu

Religia
p. Katarzyna Kil, k.kil@sp17.eu
p. Bogumiła Ratajska, b.ratajska@sp17.eu

Wiedza o społeczeństwie
p. Monika Małyszko, dyrektor@sp17.eu
p. Karolina Grodzicka, k.grodzicka@sp17.eu

Pedagog szkolny
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.edu.pl

Psycholog szkolny
p. Ewelina Mężeńska, e.mezenska@sp17.eu