Trwa modernizacja szkolnych boisk. Na płycie do piłki nożnej rozkładana jest już sztuczna trawa, natomiast niebawem nawierzchnia boiska z kostki zamieni się na bezpieczny dla użytkowników tartan. Ćwiczenie w takich warunkach będą na pewno wielką przyjemnością. Modernizacja przeprowadzana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego i będzie kosztować blisko 400 tys. złotych. Wielkie podziękowania należą się wszystkim osobom (uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele) zaangażowanym w zbieranie głosów na ten projekt, a w szczególności Pani Annie Myszce – przewodniczącej Rady Rodziców SP 17. Dziękujemy także Radzie Dzielnicy Grabówek, która partycypuje w kosztach budowy.