Dnia 8 marca (poniedziałek) nieobecni będą nauczyciele:

Jakubowska – Chlewicka – klasy zwolnione,

Klebba –  I a zastępstwo, I b zwolniona, klasy starsze zwolnione,

Kawęcka – grupy zwolnione,

Leszner – zastępstwo,

Gałczyńska – zastępstwo,

Parnawska-Wieloch – klasy zwolnione,

Peplińska – zastępstwo,

Wieloch – klasy zwolnione, tylko 7 b na 2 lekcji ma doradztwo zawodowe.