W bieżącym tygodniu nieobecni będą nauczyciele:

siostra Ratajska – klasy zwolnione do 16.04. włącznie,

Gałczyńska – zastępstwo z panią Plichtą do 13.04. włącznie,

Klebba – zastępstwa stałe,

Słupczyńska – 14.04. środa,  – klasy zwolnione,

Soja- Czaja – 16.04. klasy zwolnione.

W ramach godzin wychowawczych następujące klasy będą miały doradztwo zawodowe z panią Mężeńską:

12.04. – 6 lekcja 8 c, 8 lekcja 7 c,

15.04. – 2 lekcja 7 b, 4 lekcja 7 a, 5 lekcja 8 a.