21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień  wykonywali różnorodne działania, mające na celu pogłębienie świadomości językowej. W poszukiwaniu językowych wrażeń uporządkowali wiadomości dotyczące dziejów naszego języka, tropili błędy ortograficzne i wykazywali się kreatywnością robiąc zakładki o tematyce literackiej lub ortograficznej oraz tworząc „poezję z odzysku”. W szkolnej bibliotece bawili się ćwicząc „łamańce językowe”, które okazały się trudne nie tylko dla obcokrajowców.