Klasa IV a

Przedmiot Sposób kontaktu
język polski edziennik – zakładka “prace domowe”
język angielski e- dziennik, link do strony https://padlet.com/a_rutkowska2/angielski4a
plastyka / technika T.Wyrabkiewicz e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
historia  e-dziennik
przyroda R. Słupczyńska – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
matematyka M. Wojciechowska – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
informatyka e-dziennik, zakładka “Praca domowa”