Klasa V a

Przedmiot Sposób kontaktu
język polski Miotk – GSuite, e-dziennik
język angielski Osowska – GSuite, / Kowalczuk- GSuite
plastyka / technika T.Wyrąbkiewicz e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
historia  D. Blok – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
biologia R. Słupczyńska – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
geografia Szmytkiewicz – GSuite
matematyka M. Soja-Czaja – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”, GSuite
informatyka S Wieloch   e-dziennik, zakładka “Praca domowa”