24 stycznia uczniowie klasy VIIa uczestniczyli w ciekawych warsztatach zatytułowanych „Organy dowodzenia”.

Były to zajęcia fabularyzowane, a nasi uczniowie ubrani w laboratoryjne fartuchy odgrywali rolę lekarzy, mających za zadanie zdiagnozować dolegliwości pacjenta, przeprowadzić doświadczenia chemiczne i biologiczne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Była to nie tylko doskonała okazja, by utrwalić wiedzę dotyczącą funkcjonowania ludzkiego ciała, ale i trening umiejętności pracy w grupie i samodzielnego wyciągania wniosków.