SZANOWNI RODZICE !

OD 1 MARCA 2024 r. POPRZEZ APLIKACJĘ „E-STOŁÓWKA”, BĘDĄ MIELI PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO ZAZNACZANIA ODWOŁAŃ OBIADÓW. KARTY WEJŚCIOWE NA STOŁÓWKĘ UMOŻLIWIAJĄ WERYFIKACJĘ UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW, NATOMIAST NADAL ZGŁASZAMY ODPISY. ODWOŁANIE ZAZNACZAMY W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ, DO GODZINY 23.59. W PRZYPADKU GDY JEDNAK DZIECKO BĘDZIE OBECNE, MOŻNA COFNĄĆ ODPIS W SYSTEMIE LUB ZGŁOSIĆ ANULOWANIE ODPISU DO INTENDENTKI.

WSZYSCY RODZICE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECKO NA OBIADY POWINNI AKTYWOWAĆ KONTO W SYSTEMIE „E-STOŁÓWKA”, W TYM CELU PROSZĘ UDOSTĘPNIĆ ADRES E-MAILOWY.

NA BIEŻĄCO W KAŻDYM MIESIĄCU BĘDZIE WIDOCZNE SALDO NA KONCIE DZIECKA, NA TEJ PODSTAWIE BĘDĄ PAŃSTWO DOKONYWALI ODLICZEŃ PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY.

SYSTEM „E-STOŁÓWKA”, NIE INFORMUJE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ STAWKI ZA OBIAD, A O KWOCIE JAKĄ TRZEBA ODJĄĆ OD PEŁNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ.

FORMA PŁATNOŚCI ORAZ TERMIN SIĘ NIE ZMIENIA, PŁACIMY PRZELEWEM NA KONTO, ZAWSZE UWZGLĘDNIAMY DATĘ WPŁYWU, OSTATECZNY TERMIN WPŁAT, TO OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM MIESIĄC OBIADOWY.

W PRZYPADKU NIEUISZCZONEJ WPŁATY, KARTA WEJŚCIOWA BĘDZIE NIEAKTYWNA I UCZEŃ NIE BĘDZIE MÓGŁ WEJŚĆ NA STOŁÓWKĘ.