Zapraszam wszystkich, którzy znają treść październikowych lektur do napisania drugiego testu konkursowego w najbliższy poniedziałek 7 listopada na godz. 13.50 – kl. II-III oraz na godz. 14.45 – kl. IV-VI. Lektury na listopad to: dla młodszych uczestników konkursu „Mat i świat”, a dla starszych – „O czym szumią wierzby”.