Drodzy rodzice

Wszystkie dzieci w naszej szkole otrzymały hasła i loginy do platformy edukacyjnej „Kuaderno”. Jest to pomoc w nauce języka angielskiego bogata w ćwiczenia z zakresu słownictwa i gramatyki, ale przede wszystkim bogata w „książki” dostępne online na stronie: https://english.kuaderno.com/

My, anglistki, zachęcamy do wykorzystania otrzymanych loginów i haseł, ponieważ

nauka na platformie ma formę zabawy, pozycje książkowe są nie tylko napisane, ale także czytane w języku angielskim a na dodatek, korzystanie z platformy przez najbliższe 4 miesiące jest dla naszych uczniów bezpłatne. Po upływie tego czasu rodzic sam może zdecydować, czy dziecko jest na tyle zainteresowane, że chce dalej, (odpłatnie) kontynuować przygodę z „Kuaderno” czy nie. W przypadku rezygnacji, nie trzeba będzie składać żadnych deklaracji, niczego nie trzeba „odmawiać” itp. – po prostu dostęp do platformy zostanie zablokowany a konto się dezaktywuje.

Zostali Państwo poinformowani o tym, że czas na rejestrację minął 02.11.2016, ale ponieważ niektórzy rodzice mieli wątpliwości co do sposobu wygaśnięcia dostępu i nie logowali się do momentu otrzymania powyższej informacji, przedstawiciel platformy przedłużył okres rejestracji do 14.11.2016. Bardzo prosimy o dotrzymanie tego terminu. Miło byłoby, gdybyśmy mogli razem przeczytać na lekcji jakąś książkę, a potem dzieci w domu mogły wykonać ćwiczenia online do niej. Mamy także w planach przeprowadzenie szkolnego konkursu w oparciu o jedną z lekcturek z platformy.

Z wyrazami szacunku

Zespół nauczycielek języka angielskiego