5 października w Centrum Nauki Experyment w Gdyni odbyło się ciekawe wydarzenie – warsztaty dla nauczycieli na temat: „Jak budować świadomość morską wśród dzieci i młodzieży?”

Warsztaty prowadzone były na przemian w formie wykładu i eksperymentów łatwych do przeprowadzenia z dziećmi w warunkach szkolnych przez pasjonata biologii, edukatora dr Tomasza Kijewskiego. Poruszane były następujące zagadnienia:

Bałtyk – wyjątkowość morza, ewolucja Bałtyku, zagrożenia ekosystemu morskiego, działania podejmowane w ramach jego ochrony.

Świat – reakcja oceanu i  jego wpływ na efekt cieplarniany (podnoszenie poziomu wody, zakwaszenie, uwarstwienie), jak można przygotować się na te zmiany, cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Rybołówstwo – oddziaływanie gospodarki rybackiej na ekosystemy teraz i dziś, przykłady dobrych i złych praktyk, sposoby radzenia z nadmierną eksploatacją łowisk.

Spotkanie umożliwiło też nauczycielom wymianę poglądów na prezentowane tematy, dało inspirację, jak zaciekawić uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska z wykorzystaniem eksponatów CNE.