W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyły się kolejne już Sportowe Igrzyska Klas III. Niestety, z wiadomych względów uczniowie każdej z klas startowali osobno, tocząc korespondencyjny pojedynek z pozostałymi klasami trzecimi. Konkurencje do wyboru to: bieg na 40 m i 150 m, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową, oczywiście w osobnych kategoriach – dziewcząt i chłopców. Podsumowaniem każdego startu klasy była mieszana sztafeta biegowa 8 x 150 m.

Jak zwykle rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, a emocji nie zabrakło. Na wyróżnienie zasługują wszyscy startujący, ale było kilka wartościowych wyników, m. in. w skoku w dal dziewcząt zwyciężyła Liliana Jankowska z klasy 3 C z wynikiem 3,26 m, Yeva Semenova rzuciła piłeczką palantową 23 m. Wśród chłopców Piotr Lesner odniósł zwycięstwa w  biegach na 40 i 150 m oraz w rzucie piłeczką palantową (27,5 m), Oliwier Bogusławski wygrał skok w dal z wynikiem 3,28 m.

W prestiżowym wyścigu sztafet wygrała klasa III A.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach – dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców SP 17.

Najlepsze wyniki – TUTAJ