Informujemy,że w roku szkolnym 2017/18, zgodnie z rozporządzeniem MEN, podręczniki i ćwiczenia do klas I – VII są BEZPŁATNE i zostaną dostarczone uczniom przez szkołę.Jedynie podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie. Szczegółowe informacje zostaną podane przez panie katechetki we wrześniu.

Roczne przygotowanie przedszkolne („zerówki”) – „Elementarz sześciolatka” – Wydawnictwo: Nowa Era.Pakiet kupują rodzice.