Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów klas 0 – VIII !

Semestr I powoli dobiega końca. Proponowane stopnie z poszczególnych przedmiotów i proponowane oceny z zachowania zostały wystawione.  Dnia 8 stycznia w godzinach 17.00 – 18.00 zapraszamy Was na konsultacje. Dostępni będą wszyscy nauczyciele uczący Wasze dzieci.