ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

w miesiącu CZERWCU 2018r.

 

Należność za obiady w miesiącu czerwcu prosimy uiszczać

w terminie do 05 CZERWCA 2018r.  na rachunek bankowy

lub do 10 czerwca 2018r. u Pani Intendentki (pokój nr 25, w godz. 7.00 – 12.00),

po godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

Koszt za miesiąc czerwiec – 42,00 zł.