Dnia 11.października uczniowie klas pierwszych w obecności rodziców, wychowawców i starszych kolegów, złożyli uroczyste ślubowanie na ORP „Błyskawica”, zaś dyrekcja szkoły wraz z przedstawicielem dowódcy okrętu, dokonali uroczystego aktu pasowania na ucznia. Po zakończonej uroczystości, zwiedziliśmy wystawę eksponatów. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o pracy marynarzy oraz służby na okręcie.