W najbliższy czwartek obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej.Tego dnia nie ma zajęć dydaktycznych,  tylko świetlica pracuje zgodnie z planem . Dnia 15 października (piątek) zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły przypada dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Został on uzgodniony z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Tego dnia świetlica pracuje wyjątkowo w godzinach 8.00- 16.00. Lista dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki , została już zamknięta. Październik to miesiąc poświęcony szkole. Z tej okazji uczniowie klas 7 i 8 dnia 21.10. wezmą udział w dyskusji moderowanej pod hasłem ,,Jaka powinna być ta polska szkoła?”

Uczniom na ten przedłużony weekend życzymy efektywnego wypoczynku!