W przyszłym tygodniu w dniach 16, 17, 18 listopada zostaną przeprowadzone testy próbne dla uczniów klas 8.

Klasy 0-3 pracują zgodnie z planem.

Klasy 4-7 przychodzą do szkoły na 3 lekcję, ale wyjątkowo rozpoczyna się ona od 10.00. Drzwi wejściowe zostaną otwarte 9.50.

Po testach ósmoklasiści wracają na lekcje zgodnie z planem.

Klasa 4 b w czwartek ma dodatkową lekcję matematyki z p. Żołądkowską.

Ósmoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 7,40. Mają mieć przybory do pisania, legitymację, podpisany telefon oddają w sekretariacie (ewentualnie). Strój galowy ich nie obowiązuje.

Wyniki z testów zostaną omówione z ósmoklasistami najpóźniej na początku grudnia.

Świetlica pracuje normalnie.