Dnia 9 listopada 2018 r. uczniowie klas I, II oraz III uczestniczyli w Projekcie  „Prawa dziecka”. Podczas spotkania dzieci poznały swoje prawa i dowiedziały się gdzie mogą szukać pomocy. Panie A. Peplińska oraz I. Leszner nauczyły dzieci wierszyka o prawach dziecka i rozdały wszystkim pouczające karty pracy.