Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie szkoły uczniowie w częściach wspólnych powinni nosić maseczki zakrywające usta i nos. W zdecydowanej większości tak nie czynią. Często uczeń tłumaczy się brakiem maseczki. Do tej pory panie woźne wydawały maseczki uczniom z zapasów szkolnych. Te powoli kończą się. Prosimy rodziców o dopilnowanie swoich dzieci, aby na ich wyposażeniu codziennym do szkoły znajdowała się maseczka. Dzieci chodzą do szkoły, tutaj  się uczą i niech ten stan trwa. Dbajmy o siebie nawzajem.