W dniach: 27, 28, 29 marca dla naszych uczniów odbędą się wielkopostne rekolekcje.

27 marca poniedziałek

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Godzina 11.00 – 11.30 nauka dla 0 – III,

godzina 11.50 – 12.35 nauka dla IV – VI.

Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela.

28 marca wtorek

jak wyżej

29 marca środa

Klasy I – III poranna zmiana ma zajęcia do 10.30. Następnie wychowawcy odprowadzają dzieci do kościoła. Uczniów po rekolekcjach odbierają rodzice, dzieci świetlicowe do szkoły przyprowadzają panie ze świetlicy.

Msza w kościele Świętej Rodziny dla 0 – III godzina 11.00

Klasy I – III południowa zmiana przychodzą do kościoła z domu lub są przyprowadzeni przez panie ze świetlicy. Następnie mają lekcje w szkole zgodnie z planem.

Uczniowie klas IV – VI mają od rana lekcje zgodnie z planem do 10.35.

Msza w kościele Świętej Rodziny dla IV – VI godzina 12.00.

Obiad:

dla IV – VI godzina 11.00,

dla 0 – III godzina 12.15.