Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 -letnich na rok szkolny 2016/2017 będzie trwała od 14 marca do 31 marca godzina 15.00.Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę: www.gdynia.pl/rekrutacja wydrukować go , podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.