Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/ 2017 ruszyła 14 marca i potrwa do 15 kwietnia. Wniosek o przyjęcie należy uzupełnić i złożyć w sekretariacie szkoły. Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię aktu urodzenia.