Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z komunikatem skierowanym do Państwa za naszym pośrednictwem

KOMUNIKAT

Straż Miejska w Gdyni przypomina Państwu o obowiązku stosowania się
do przepisów ruchu drogowego. W ostatnim czasie zauważyliśmy
zwiększoną liczbę wykroczeń w rejonie Szkoły Podstawowej nr 17. Z
uwagi na bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zwrócenie uwagi na
prawidłowy postój i zatrzymanie pojazdów.

Przypominamy:

· niedopuszczalnym jest, nawet chwilowe, zatrzymanie lub
postój pojazdu na przejściu dla pieszych oraz 10 metrów przed i za
przejściem;

· niedopuszczalnym jest, nawet chwilowe, zatrzymanie lub
postój pojazdu na skrzyżowaniu dróg oraz 10 metrów przed i za
skrzyżowaniem;

· niedopuszczalnym jest, nawet chwilowe, zatrzymywanie i
postój pojazdu na chodniku bez pozostawienia 1,5 metra przejścia dla
pieszych.

· niedopuszczalnym jest, nawet chwilowe, zatrzymanie lub
postój pojazdu za znakiem zakazu zatrzymywania i postoju B-36;

· niedopuszczalnym jest dokonywanie postoju (powyżej 1 minuty)
za znakiem zakazu postoju B-35;

Prosimy Państwa o wspólną troskę o bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17. Tylko dzięki Państwa
rozsądkowi oraz dyscyplinie będziemy mogli uniknąć negatywnych
konsekwencji

Pamiętajmy, aby dbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

Dziękujemy,

Straż Miejska w Gdyni

.