W związku z sytuacją epidemiczną oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej organizatorzy konkursu podjęli decyzję o zakończeniu tegorocznej edycji po szóstym etapie.

W dniu 12 maja 2020 r. Komisja Konkursowa opublikuje wyniki WMC i prześle drogą mailową ( do szkolnych koordynatorów) imiona i nazwiska uczniów, którzy uzyskają tytuły laureatów, finalistów i wyróżnionych. Dyplomy dla uczniów nagrodzonych (czyli laureatów, finalistów i wyróżnionych) zostaną wysłane drogą pocztową na adres szkoły, a dyplomy dla wszystkich uczestników drogą mailową na adresy podane w zgłoszeniach.

Szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://wbpg.org.pl/tresc/wielki-maraton-czytelniczy