Zapraszam w poniedziałek 11 kwietnia na testy sprawdzające znajomość treści książek: kl. II-III na godzinę 13.50, a kl. IV-VI na 14.45. Przypominam, że ostatnie lektury w tegorocznej edycji konkursu to: dla młodszych uczniów – „Syberyjskie przygody Chmurki”, a dla starszych – „Uniwersytet Dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania”.