Dnia 4.11.2014r. 35 uczniów naszej szkoły brało udział w zajęciach warsztatowych „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, które zorganizował Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na terenie EkoDoliny w Łężycach.

Głównym zadaniem EkoDoliny jest efektywna gospodarka odpadami. Oznacza to, że w zakładzie dba się o jak najwyższy odzysk surowców z odpadów, przekazanie ich do rzetelnych recyklerów i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, które nie nadają się już do odzysku.

Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyli w tych warsztatach i wykazali duże zainteresowanie.