Decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 29 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku zamknięte zostają placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach. Istnieje możliwość opieki  tylko dla dzieci medyków oraz służb porządkowych ( Policja, Straż Pożarna).

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w tym okresie jest wniosek rodzica złożony w sekretariacie szkoły ( bezpośrednio lub mailowo) wraz z oświadczeniem o pracy rodziców w podmiotach leczniczych lub służbach porządkowych.

Jednocześnie informuję, że świetlica szkolna nie pracuje w okresie ferii świątecznych.

W związku z zamknięciem placówek, rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dziećmi do lat 8.