Gorące podziękowania kierujemy w stronę wszystkich Rodziców, którzy okazali swoje dobre serce uczestnicząc w szkolnej zbiórce żywności dla potrzebujących. Najbardziej szczodrzy byli Rodzice uczniów klasy IV d i VII b. Młodzież pod opieką pani Miszczak zaniosła wszystkie dary do MDK- u, a stamtąd trafią one jeszcze przed świętami do uboższych rodzin.