matematykaKalendarz na stronę


Odliczanie dat na stronę


Aktualności!Uroczyste zakończenie roku szkolnego


Na uroczystość zakończenia roku szkolnego zapraszamy:
Klasy VI – 26 czerwca (czwartek), godz. 17:00;
Klasy 0-I – 27 czerwca (piątek), godz. 9:00;
Klasy II-III – 27 czerwca (piątek), godz. 10:00;
Klasy IV-V– 27 czerwca (piątek), godz. 11:00.


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12, tel. 58 620 89 78; 58 711 25 84 ogłasza nabór pracowników na wolne stanowisko kierownicze w placówce.
Obsadzenie stanowiska kierownika administracyjnego nastapi po dniu
05.10.2014 r.
W okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia przez okrez 21 dni w siedzibie szkoły (sekretariat) przyjmowane będą dokument aplikacyjne na w/w stanowisko.
Wymagane dokumenty:

 • 1. List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy
 • 2. Kserokopie świadectw pracy
 • 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje


 • Decyzja o rozstrzygnieciu konkursu na wolne stanowisko pracy zostanie ogłoszona niezwłocznie poprzez zawiadomienie strony zainteresowanej i opublikowanie w BIP, a także na stronach internetowych szkoły.

  Wyprawka szkolna


  W ramach programu „Wyprawka szkolna” rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/15 naukę w klasach II,III oraz VI mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
  Programem objęci są także uczniowie klas II-VI słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Uprawnieni do otrzymania pomocy (trzy rodzaje kryterium):
   uczniowie klas II,III i VI pochodzący z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.) - 539zł
   Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności) –tylko klasy II,III i VI.
   uczniowie słabowidzący, niesłyszący,słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
  225zł – dla ucznia klasy II,III szkoły podstawowej
  225zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizującego kształcenie na poziomie klas II,III
  325zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej
  325zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizującego kształcenie w klasach IV-VI

  Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego.
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie, oświadczenie, wyciąg bankowy, kopie decyzji itp.) lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Dyrektor szkoły zwraca rodzicom/prawnym opiekunom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica/ucznia, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników), do wysokości wartości pomocy, o której była mowa powyżej.

  Igrzyska Sportowe Klas III


  17 czerwca 2014 r. na boisku szkolnym odbyły się XV już Igrzyska Sportowe uczniów klas III. Wszyscy uczestnicy rywalizowali w biegach na 40m i 300m, skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Dodatkową konkurencją drużynową była sztafeta biegowa 8 x 150 m.
  W konkurencjach indywidualnych na wyróżnienie zasłużyli:
  Małgorzata Borowska z III A – dwa złote medale (40m i skok w dal).
  Mateusz Wróblewski z IIIC – złoty medal w biegu na 40 m i srebrny w skoku w dal.
  Konrad Lasek z IIIA wygrał skok w dal z bardzo dobrym wynikiem 3,49 m.
  Apolonia Szukała i Patryk Miszk nie mieli sobie równych w najtrudniejszej konkurencji jaką był bieg na 300m.
  W prestiżowym wyścigu sztafetowym tak jak i w całych igrzyskach drużynowo zdecydowanie zwyciężyła klasa IIIC, którą do wygranej poprowadziła wychowawczyni – Marzanna Matysiak.
  II miejsce dla klasy IIIA i III miejsce zajęła klasa IIIB.
  Zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji otrzymali z rąk Pani dyrektor Aleksandry Urli złote, srebrne i brązowe medale ufundowane przez Radę Rodziców.
  Duże podziękowania należą się starszym kolegom i koleżankom z klas szóstych za pomoc w przeprowadzeniu zawodów, sędziowanie i pełnienie funkcji porządkowych.

  Rajd


  Nawet deszcz i zimno nie przestraszył uczestników ostatniego już w tym roku szkolnym rajdu Koła Turystycznego, którzy14 czerwca, pod opieką pani Blok, wędrowali po zielonych leśnych szlakach. Wędrówkę rozpoczęliśmy pod szkołą, skąd pojechaliśmy do Pustek Cisowskich. Tam rozpoczęła się nasza piesza marszruta. Najpierw wspinaliśmy się na Długą Górę. Ścieżki zaprowadziły nas aż do Rumi, a stamtąd do Cisowej, z której wróciliśmy do szkoły. Byliśmy zziębnięci i zmęczeni ale zadowoleni, że nie daliśmy się pokonać pogodzie.  Zaproszenie do wędrówki


  24 czerwca odbędzie się Rajd Pieszy Szlakiem Przystani Rybackich, na który zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI i ich rodziców. Zbiórka pod szkołą o godzinie 8:00. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie i autokarami pojedziemy do Kolonii Rybackiej na Oksywiu. Potem powędrujemy przez Babie Doły do Mechelinek, gdzie będzie czekała na nas pyszna, jak zawsze grochówka. Do szkoły wrócimy ok. godz. 13:00 Koszt rajdu to 5 zł od osoby.

  Wycieczka do Malborka


  W piątek, 30 maja, klasa IV b pod opieką pań Lewańczyk i Blok pojechała na wycieczkę do średniowiecznego, krzyżackiego zamku w Malborku. Zwiedzanie było długie. Przewodnik zaprowadził nas do najciekawszych zamkowych zakamarków, opowiadał o dawnych mieszkańcach zamczyska, o ich zwyczajach i poplątanych losach. Zobaczyliśmy przestronne komnaty, kuchnie, kościół. Zawędrowaliśmy nawet do wieży pełniącej kiedyś rolę …toalety. Po zwiedzaniu zamku czekała na nas jeszcze jedna atrakcja – poznaliśmy dużo starszych niż rycerze mieszkańców naszej planety – dinozaury! Odwiedziliśmy Dino Park, w którym znajdują się ruchome makiety prehistorycznych gadów. Wieczorem zmęczeni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

  Bookcrossing w SP 17
  Weź – Przeczytaj – Podaj dalej


  W tym roku w bibliotece szkolnej przeprowadzona zostanie akcja uwalniania książek. Przewodniczy jej hasło: „Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania”. Idea Święta Wolnych Książek narodziła się w 2003 roku i ma na celu promowanie czytelnictwa. Uwalnianie książek daje szanse innym na ich przeczytanie, książki zaś nabierają życia , bo są w rękach czytelników. W dniach 10-18 czerwca w bibliotece na wyznaczonych półkach znajdą się książki, które uczniowie mogą wziąć do domu, aby je przeczytać i przekazać następnemu czytelnikowi (koledze, kuzynce itp.). Zachęcamy również do przeglądu własnych biblioteczek. Może znajdują się w nich książki, z których już nie korzystamy? Można je zostawić w bibliotece dla innych.

  Bliżej Francji


  Na zaproszenie bibliotekarzy z Filii nr 3 klasy szóste wzięły udział w spotkaniu z młodym Francuzem p. Ludwigiem Cluzot. Opowiedział on o tym, co warto zobaczyć, kiedy wybierzemy się w podróż do tego kraju, o francuskich smakach i upodobaniach kulinarnych. Zaprezentował młodzieży książki ze swojego dzieciństwa i zachęcił do poznawania świata poprzez czytanie. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda nauka w francuskiej szkole. Uczestnicy spotkania z niecierpliwością czekali na moment, kiedy zaproszony gość powie kilka zdań w swoim ojczystym języku. Kiedy to nastąpiło, wszyscy zasłuchali się w francuskiej mowie.  Kiermasz używanych podręczników


  Kiermasz odbędzie się w dn. 25-26 czerwca w godz. 13.00-15.00 na korytarzu szkolnym przy zejściu do szatni. Prosimy uczniów o to, aby wraz z rodzicami przygotowali książki do sprzedaży i wycenili je. Osoby, które będą chciały kupić podręczniki, prosimy o drobne pieniądze ( 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł). Kiermasz będzie się odbywał pod opieką nauczycieli bibliotekarzy. Będą oni dysponować aktualną listą podręczników na rok szkolny 2014/15. Uwaga ! Informacja o kiermaszu nie dotyczy obecnych klas 0-2.  Sukcesy naszych uczniów


  Uczeń klasy IV B Jakub Leżohupski, choć jest młodym człowiekiem osiąga ogromne sukcesy muzyczne. Jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I - go stopnia w Gdyni.
  W ostatnim czasie otrzymał następujące nagrody:
  - tytuł Laureata ze szczególnym wyróżnieniem na XVI Festiwalu Pianistycznym im. Izy Garglinowicz w Olsztynie
  - II miejsce dla zespołu BRAVO na Festiwalu Muzyki Filmowej w Tczewie
  - I miejsce na IX Łowieckim Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wrocławiu
  - II miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Gdańsku
  - II miejsce na Konkursie Pianistycznym w Mikulov w Czechach
  GRATULUJEMY i cieszymy się z sukcesów naszego ucznia.

  Klasy VI-te na Zielonej Szkole


  W dniach 12 – 16 maja klasy szóste wzięły udział w Zielonej Szkole (Kraków – Zakopane – Wieliczka). W Krakowie zobaczyliśmy m.in. Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel. W Zakopanem byliśmy w Dolinie Kościeliskiej, Jaskini Mroźnej i miło spędziliśmy czas na Krupówkach.

  Pomorski Konkurs Poetycki


  10 maja 2014 roku odbył się finał Pomorskiego Konkursu Poetyckiego pt.: „Niektórzy lubią poezję” zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku. Laureatem drugiej nagrody w konkursie został Olek Ogonowski z klasy IVc, wyróżnienie otrzymała Natalia Maciejewska z klasy VIa. To duży sukces naszych uczniów, gratulacje!  Mistrzostwo Gdyni w czwórboju LA


  Dużym sukcesem szkolnej drużyny lekkoatletycznej zakończył się start w Mistrzostwach Gdyni w Czwórboju. Drużyna w składzie: Weronika Zmarzła, Łucja Szoja, Zuza Gołębiewska, Weronika Drelinkiewicz, Kinga Jeżewska i Paulina Bobkowska wygrała zdecydowanie uzyskując łącznie 1063 punkty w klasyfikacji łącznej (każda zawodniczka startowała w biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i biegu na 600m)
  Indywidualnie 4 miejsce zajęła Weronika Zmarzła a 5 miejsce - Łucja Szoja. Nasz zespół będzie reprezentował Gdynię w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 3 czerwca w Chojnicach.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Wyjątkowe spotkanie w Bibliotece Miejskiej


  W Filii nr 3 MBP miało miejsce niecodzienne spotkanie, na które udali się uczniowie klasy I c pod opieką p. Iwony Leszner i bibliotekarza szkolnego. Dzieci nie spodziewały się zobaczyć ogromnego psa rasy nowofundland w bibliotece. Przyjechał on wraz ze swoją opiekunką, która opowiedziała ciekawostki o tych zwierzętach, zapoznała słuchaczy z różnymi rasami psów oraz ich roli w życiu człowieka. Uczniowie dowiedzieli się, jak postępować w sytuacjach, kiedy czworonogi nie są nastawione do nas przyjaźnie. Wszyscy mogli też poczęstować Rapcia jego ulubionym przysmakiem.  Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Artemis Fowl”


  Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 i skierowany był do uczniów klas piątych i szóstych. Siedemnastkę reprezentował duet Mikołaj Krom z klasy V a oraz Adrian Hirsch z klasy V b. Zespół ten wykazał się bardzo dobrą znajomością książek Eoina Colfera. Jako jedyny odpowiedział na pytanie otwarte zawarte w szczegółowym teście, z którym przyszło im się zmierzyć. Ostatecznie chłopcy zajęli II miejsce i zapowiedzieli swój udział w kolejnej edycji konkursu.  Rajd


  W sobotę, 23 maja uczniowie klasy IV b, ich rodzeństwo i rodzice oraz panie Lewańczyk i Blok wybrali się na rajd krajoznawczy. Trasa rajdu przebiegała od szkoły przez Pustki Cisowskie, lasem do Rumi Janowa, a potem do Gdyni Cisowej, stamtąd z powrotem do szkoły. Mimo, że było upalnie, nikt się nie skarżył – nawet najmłodsze uczestniczki rajdu, dzielne pierwszoklasistki. Humory dopisywały, wszyscy się dobrze bawili.

  Zajęcia w Muzeum Marynarki Wojennej


  22 maja uczniowie klas V –tych, którzy brali udział w projekcie żeglarskim, pod opieką p. Blok wybrali się na ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia w plenerze. Tym razem nie trzeba było wyjeżdżać daleko – zajęcia odbyły się na terenie gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Pierwszą część zajęć poświęcono zwiedzaniu Muzeum, które dzięki niesamowitemu przewodnikowi – panu Maćkowi, stało się wspaniałą wędrówką przez historię żeglowania i zwyczaje morskie. Potem uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności w wiązaniu węzłów, a także poszerzali swoją wiedzę na temat komunikacji na morzu. Po smacznym obiedzie, w dobrych humorach uczniowie wrócili do szkoły.  Podsumowanie projektu międzyprzedmiotowego ŚCIEŻKI GDAŃSKIE


  21 maja o godzinie 17:00 na szkolnej stołówce spotkali się uczniowie wszystkich klas IV-tych, ich rodzice i nauczyciele. Celem spotkania było zakończenie cyklu zajęć poświęconych Gdańskowi. Uczniowie mogli popisać się swoją wiedzą na temat historii tego miasta, jego topografii i zabytków. Każda z klas przygotowała trasę spaceru po Gdańsku, prezentację o mieście, scenkę z legendy i fragment życiorysu św. Wojciecha. Chętni odpowiadali na pytania w konkursie. Spotkanie uświetniły występy muzyczne czwartoklasistów. Salę zdobiły przepiękne prace plastyczne poświęcone gdańskim zabytkom. Choć impreza trwała długo, wszyscy świetnie się bawili.

  Mamy siłownię!


  Udało się! W głosowaniu, w którym gdynianie decydowali, na co wydać pieniądze Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Grabówka wybrali popierany przez nas projekt budowy siłowni plenerowej przy naszej szkole. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy głosowali na tą inwestycję, a szczególnie tym, którzy czynnie zaangażowali się w propagowanie wiedzy na temat tego projektu i samego głosowania. Bez Was nie udałoby się zdobyć funduszy na siłownię!

  XVII Małe Gdyńskie Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych


  W dniu 9 maja 2014 roku odbyło się w naszej szkole XVII Małe Gdyńskie Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, w którym wzięło udział 7 zespołów z gdyńskich szkół podstawowych. Przedstawienia oceniało jury w składzie:

 • Aleksandra Wysocka
 • Grzegorz Gzyl
 • Irena Motkowska-Matczak.

  Po obejrzeniu konkursowych spektakli jury postanowiło nagrodzić:
 • I miejsce: zespół Fantazja (SP nr 42) , przedstawienie pt. „Nie ma tego złego” – za czystość formy, połączenie teatru żywego słowa z teatrem kukiełkowym, kostiumy i humor;
 • I miejsce: zespół TAO (SP nr 17), przedstawienie pt. „Kwiatów moc” – za ruch sceniczny, czystość formy, wzruszający przekaz i ogólne wrażenie artystyczne;
 • II miejsce: zespół Gwiazdeczki (SP nr 17), przedstawienie pt. „Żółty bocian” – za przekaz moralnych wartości oraz przybliżenie dzieciom kultury Dalekiego Wschodu;
 • II miejsce: zespół Antrakcik (SP nr 26), przedstawienie pt. „Bajka o szczęściu” – za zbiorową kreację aktorską, kostiumy, ruch sceniczny i muzykę.

  Wyróżnienia:
 • Klasa 0 A (SP nr 17), przedstawienie pt.„O grzecznym rycerzu” – za odwagę, wdzięk, zacięcie teatralne w tak młodym wieku;
 • Zespół Piccolo (SP nr 29), przedstawienie pt.„Bajka o bajce” – za połączenie teatru żywego słowa i teatru muzycznego oraz za program teatralny;
 • Zespół 4x3 (SP nr 43), przedstawienie pt.„Dzieci w sieci” – za podejmowanie trudnych tematów w życiu dziecka oraz za charakteryzację.

  Najlepsi aktorzy konkursu:
 • Za rolę Semiramidy w spektaklu „Kwiatów moc” – Martyna Dykstas;
 • Za rolę Świnki w spektaklu „Bajka o szczęściu” – Magda Nowicka.

  Wyróżnienia aktorskie:
 • Za rolę Króla w spektaklu „Nie ma tego złego” – Jan Sakowicz;
 • Za rolę Wilka w spektaklu „Nie ma tego złego” – Erwin Hamnyszczak;
 • Za rolę Księcia w spektaklu „Kwiatów moc” – Krzysztof Kosz;
 • Za rolę Wróżki Kwiatów w spektaklu „Kwiatów moc” – Łucja Szoja;
 • Za rolę Bociana w spektaklu „Żółty Bocian” – Maja Małachowska;
 • Za rolę Mandaryna w spektaklu „Żółty Bocian” – Oskar Krzynówek;
 • Za rolę Myszki w spektaklu „Bajka o szczęściu” – Anna Łysoń;
 • Za rolę Staruszka w spektaklu „Bajka o szczęściu” – Tobiasz Mańkowski;
 • Za rolę Osła w spektaklu „Bajka o szczęściu” – Kacper Mańkowski;
 • Za rolę Roszpunki w spektaklu „Bajka o bajce” – Alicja Wiśnicka.

  Na wycieczce


  W dniach 15 – 16 maja uczniowie klas IVA, IVC i IIIA wraz ze swoimi wychowawczyniami pojechali na wycieczkę do miejsc mocno związanych z historią ziem polskich – pierwszej stolicy naszego państwa, Gniezna oraz osady obronnej w Biskupinie. W Gnieźnie zwiedzaliśmy katedrę, w której znajdują się relikwie św. Wojciecha i wspaniałe Drzwi Gnieźnieńskie, wspinaliśmy się też na bardzo wysoką wieżę, z której rozciągał się widok na całe miasto. Obejrzeliśmy zbiory Muzeum Początków Państwa Polskiego. Po południu pojechaliśmy do Biskupina, gdzie w Domu Muzealnika czekał na nas nocleg. Wieczór spędziliśmy na świeżym powietrzu wędrując po prastarej osadzie, bawiliśmy się też przy ognisku. Następny dzień to ciąg dalszy zwiedzania – tym razem z przewodnikiem. Tego dnia nauczyliśmy się w czasie warsztatów robić piękne ozdoby, dostaną je od nas nasze mamy. Zwieńczeniem tego wspaniałego dnia był rejs statkiem „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim. Po smacznym obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną.  Żagle


  12 maja 2014 roku szesnaścioro uczestników zajęć odbywających się od marca w ramach projektu żeglarskiego, wyjechało na jednodniowe warsztaty terenowe do Gdańska Górek Zachodnich. Wszyscy baliśmy się, że ten dzień, jak kilka poprzednich będzie deszczowy, ale udało się – pogoda nie zawiodła. Oprócz nas przyjechali jeszcze uczniowie trzech innych szkół. Podzielono nas na cztery grupy, które po krótkim powitaniu rozeszły się na zajęcia. Najbardziej podobało się nam oczywiście żeglowanie, ale warsztaty z marynistyki, ratownictwa i ekologii też były ciekawe. Organizatorzy przygotowali dla nas ciepły obiad. Późnym popołudniem zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

  Kociaki Gazeciaki


  Z okazji Dni Bibliotekarza i Bibliotek uczniowie klasy III c zostali zaproszenie do Filii nr 3 MBP w Gdyni na warsztaty plastyczne, które poprowadziła pani Bogna Pniewska. Zajmuje się ona ilustrowaniem książek dla dzieci i edukacją plastyczną najmłodszych. Inspiracją do działań plastycznych trzecioklasistów była książka Zofii Staneckiej „Świat według Dziadka” ilustrowana przez panią Bognę. Pani bibliotekarka przeczytała fragment o kocie, a następnie uczniowie pod kierunkiem ilustratorki wykonywali kolaż kota gazeciaka. Efekty ich pracy są imponujące !  Niezwykła lekcja


  29 kwietnia klasa IV c wraz z wychowawcą p. Dianą Blok i bibliotekarzem p. Bożeną Wierczińską uczestniczyła w ciekawej lekcji pod nazwą „Różne oblicza książki”. Została ona przeprowadzona w Filii nr 3 MBP w Gdyni. Uczniowie poznali historię i budowę książki, dowiedzieli się między innymi co to jest kapitałka. Zobaczyli ciekawe i różnorodne formy woluminów. Wszystkim podobały się książki przygotowane przez studentów bibliotekoznawstwa oraz miniaturki. Dzieci układały też puzzle stanowiące ilustracje do „Lokomotywy” J. Tuwima.  Wyniki szkolnego konkursu informatycznego 2014


  FINAŁ
  MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ KLASA LICZBA PUNKTÓW
  1 Kłosowski Jakub 6C 39,5
  1 Borowski Mateusz 6B 39,5
  3 Dąbrowska Julia 6A 33,5
  4 Gawin Maciej 5B 32,5
  5 Bieszki Aleksandra 6A 30,5
  6 Jeżewska Kinga 6A 30,0
  7 Czerkies Igor 5A 28,0
  7 Żelazek Jakub 6A 28,0
  9 Miotke Agnieszka 6B 27,0
  9 Kozłowska Sandra 6B 27,0
  11 Wieleba Piotr 6B 25,0


  Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu a Kubie i Mateuszowi życzymy sukcesów w Informatycznych Mistrzostwach Gdyni.

  Siedemnastka śpiewa!


  Dnia 25 kwietnia 2014 r. (piątek) zapraszamy:
  • klasy IV-VI na drugą godzinę lekcyjną,
  • klasy I-III na czwartą godzinę lekcyjną
  do udziału w Programie: „Siedemnastka śpiewa”. Impreza odbędzie się na świeżym powietrzu. Młodzież obowiązuje tego dnia strój galowy (mile widziane kotyliony).

  WYJŚCIE DO KINA ,,KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM"


  Dnia 15 kwietnia 2014 r. uczniowie klas 0- VI obejrzeli w kinie GEMINI film familijny przedstawiający biografię Jana Pawła II ,,Karol, który został świętym". Jego twórca połączył animację, film fabularny i elementy dokumentu. Bohaterem historii jest dwunastoletni Kacper, który ucieka w świat komputerów, bo nie potrafi przeciwstawić się starszemu chłopakowi wyłudzającemu pieniądze od takich jak on. Kacper ma na szczęście mądrego dziadka / gra go Piotr Fronczewski/, który potrafi mu pomóc. Film mądry ,pouczający i wzruszający.

  II Rajd Borchardtowski


  W sobotę, 12 kwietnia dzielni turyści z naszej szkoły rozpoczęli sezon wędrówek. Na dobry początek, wraz z kilkoma innymi szkołami wzięliśmy udział w II Rajdzie Borchardtowskim. Z przewodnikiem spotkaliśmy się przed Instytutem Meteorologii, który zwiedziliśmy. Jeden z pracowników Instytutu przybliżył nam metody przygotowywania prognoz pogody. Następnie odwiedziliśmy Dar Pomorza, gdzie poznaliśmy warunki, w jakich mieszkali i pracowali polscy żeglarze. Potem odwiedzaliśmy w Gdyni inne miejsca związane z Karolem Borchardtem. Rajd zakończył się w gościnnej SP nr 40, gdzie gospodarze uraczyli nas wspaniałym bigosem. Zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do domów.  Medale naszych pływaków


  Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni. Uczniowie zdobyli medale w następujących konkurencjach:

  Aleksander Guz: II miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym klasy 5-6 ,II miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym klasy 5-6
  Łucja Szoja: III miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym klasy 5-6
  Daria Szczygłowska: III miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym klasy 4
  Aleksandra Wierzbicka: III miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym klasy 4
  Sztafeta w składzie: Weronika Zmarzła, Ola Wierzbicka, Łucja Szoja, Olek Guz, Tomek Joniec i Ksawery Nierzwicki zajęła III na dystansie 6x50 m stylem dowolnym.
  Wszyscy wyżej wymienieni oraz Paulina Jaskuła, Ania Suchecka i Eryk Bąbel zdobywając punkty w swoich startach walnie przyczynili się do zdobycia pucharu za III miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół w tych zawodach.  Dzień otwarty


  Dnia 27 marca szkoła otworzyła drzwi dla przedszkolaków. Dzieciom pokazano sale lekcyjne, świetlicę, stołówkę. Przedszkolacy wysłuchali reklamy szkoły w wykonaniu uczniów klasy VI b, ponadto obejrzeli prezentację pokazującą pracę placówki. Zespół ,,Gwiazdeczki ‘’ przedstawił gościom chińską baśń ,,Żółty bocian’’. Do zobaczenia we wrześniu!

  Teatr


  Dnia 28 marca 2014 r. uczniowie klas O-VI obejrzeli na dużej scenie Teatru Muzycznego ,,Przygody Sindbada Żeglarza”. Podczas swojej morskiej podróży główny bohater przemierzył cały świat. Wielokrotnie znalazł się za burtą, by jako rozbitek znaleźć się na niebezpiecznym lądzie. Spotkał ekscentryczną królewnę o imieniu Najdroższa, ogromnego ptaka Murumadarkosa, dotarł do królestwa króla Miraża i jego córki Piruzy, na wyspę potwora Degiala, do krainy ludożerców i na wyspę czarowników. Z każdej wyprawy wracał cało do ukochanego wuja Tarabuka-niepoprawnego wierszoklety.
  Piękną muzykę do baśni skomponował Grzegorz Turnau. Przedstawienie urzekało przebogatą scenografią. W pamięci młodych widzów na długo pozostanie falujące morze, ogromny słoń, magiczna latarnia, czy straszna burza. Pod żaglami rozpiętymi nad widownią dzieci mogły poczuć się odkrywcami nieznanych lądów.
  Przedstawienie podobało się bardzo! Była to prawdziwa kulturalna uczta. Dobrze , że dzieci mają możliwość poznania sztuki teatralnej- nie tylko kina i bajek w telewizji.

  XXXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego


  W środę 19 marca o godz. 17.00 przeprowadzono szkolny etap konkursu. Wystąpiło w nim 32 najlepszych recytatorów z klas I-VI w naszej szkole. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane i prezentowały ciekawe, mało znane wiersze polskich poetów. W tym roku zaszczyciła nas swoją obecnością para aktorska – p. Dorota Kowalewska-Gzyl i p. Grzegorz Gzyl, którzy wraz z p. dyrektor Aleksandrą Urlą i p. dyrektor Alicją Przybylską zasiedli w jury. Swoich wyborów najlepszych recytatorów dokonywało też jury dziecięce w składzie: Ewa Złoch z kl. III a, Oliwia Freiberg z kl. III c, Julia Dąbrowska z kl. VI a i Mateusz Borowski z kl. VI b. Podczas występów oceniano dobór tekstu, słyszalność i wyrazistość mowy, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Po prezentacji wszystkich uczestników konkursu jury udało się na obrady, a przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie uzdolnieni wokalnie przygotowani przez p. Małgorzatę Szulist. Ostatecznie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
  w kategorii klas I-III tytuł laureata otrzymały: Dominika Kopeć z kl. I a, Nadia Błanek z kl. II a
  wyróżnienie otrzymali: Karol Roman z kl. II c, Mateusz Wrzos z kl. III b
  w kategorii klas IV-VI tytuł laureata otrzymały: Anna Korbas z kl. IV b, Wiktoria Pioch z kl. VI a
  wyróżnienie otrzymały: Nikola Pacan z kl. IV b, Martyna Dykstas z kl. V b.
  Jury dziecięce wyróżniło Małgosię Borowską z kl. III a i Wiktorię Pioch z kl. VI a. Gratulujemy !
  Laureatki szkolnego etapu konkursu recytatorskiego będą reprezentowały naszą szkołę na szczeblu rejonowym. Życzymy im powodzenia w dalszej rywalizacji. Wszystkie wymienione wyżej osoby otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i słodycze. Organizatorki konkursu: pp. Marzenna Matysiak i Bożena Wierczińska dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.  Spotkanie z podróżnikiem


  Dnia 20 marca 2014 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem panem Michałem Kochańczykiem. Nosiło ono tytuł,, Barwy świata". Gość interesująco opowiadał o swoich podróżach po wszystkich kontynentach.Pokazywał zrobione przez siebie zdjęcia i krótkie filmiki. Na koniec zachęcił wszystkich do nauki języków obcych i realizacji podróży wielkich i małych. Opowieść pana Kochańczyka była dla wielu uczniów inspiracją do marzeń o dalekich podróżach.

  Komunikat


  Na stronie, w zakładce "rekrutacja" zostały zamieszczone nowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

  Komunikat


  Dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na DZIEŃ OTWARTY. Odbędzie się on dnia 27 marca 2014 r./ czwartek/ w godzinach 9.30-11.30.

  Program dnia otwartego

  Medale naszych lekkoatletów


  Trzy medale zdobyli nasi uczniowie w Halowej Lidze La Miasta Gdyni.
  Bezkonkurencyjna w biegu na 50 m okazała się Weronika Zmarzła pokonując zdecydowanie rywalki z czasem 7,24 s. Trzecie miejsca zajęły Łucja Szoja w biegu na 600 m i Agnieszka Miotke w skoku w dal (4,01 m).
  Wśród chłopców najbliżej medalu był Olek Guz – IV miejsce w biegu na 1000 m. Dobrze zaprezentowali się również Damian Świderski – VI miejsce w pchnięciu piłką (3 kg) i Igor Czerkies – VII miejsce w biegu na 50 m.
  Warto zaznaczyć, że Weronika Zmarzła zwyciężyła niedawno zawodach rangi wojewódzkiej – Energa Athletic Cup a jej wyniki w biegu na 50 m są jednymi z najlepszych w Polsce w jej kategorii wiekowej.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Świat moich marzeń, myśli i snów


  Pod takim hasłem odbył się I Wojewódzki Konkurs Poetycko-Plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Gdyni. Na konkurs wysłano cztery prace uczennic z kl. IV b, VI a i VI b. Jury przyznało II miejsce Annie Rohde z kl. VI b i dwa wyróżnienia: dla Nataszy Skulich z kl. IV b i Natalii Maciejewskiej z kl. VI a. Gratulacje !  Nasze uczennice na meczu gwiazd


  W dniu 15 lutego uczennice naszej szkoły zostały zaproszone do uczestnictwa w prezentacji koszykarek biorących udział w Meczu Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet.
  Grupa dziewcząt trenująca w ramach SKS wyprowadzała na parkiet hali Gdynia Arena zawodniczki reprezentacji Polski.
  Był to dla nich duży zaszczyt i wyróżnienie móc zaprezentować się przed kilkutysięczną gdyńską publicznością.


  Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika


  Uroczystość miała miejsce 16 stycznia w szkolnej bibliotece. Starsze koleżanki i koledzy z klas szóstych przygotowali dla nowych czytelników przedstawienie pt. „Kłótnia wróżek”. Dzieci bez większych problemów rozpoznawały postaci z bajek i baśni, w które wcielili się uczniowie z grupy bibliotecznej. Święto urozmaiciły piosenki o kolorowych książkach i czytaniu. Później nastąpił najważniejszy moment - pierwszaki złożyły przysięgę, że będą czytać i szanować książki, w obecności Królowej Książek, wychowawców i pani bibliotekarki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe zakładki. Były też pamiątkowe zdjęcia, a wszystko odbywało się w scenerii książek i atmosferze zamiłowania do czytania.  Spotkanie z Mikołajem


  Dzień 9.12 2013 był szczególny dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Dzieci poprzebierane za skrzaty, krasnale, diabełki, aniołki wystąpiły przed uczniami naszej szkoły w mikołajkowym przedstawieniu.
  W pięknej, „ leśnej” i świątecznej scenografii występowały elfy przygotowujące prezenty dla dzieci, sprzeczający się ze sobą Anioł i Diabeł, baletnica, która zgubiła balerinkę, anioł z potarganym skrzydłem, czarownica, która zgubiła szklaną kulę, Kopciuszek marzący o balu i królewiczu, a wszyscy nieszczęśliwi, szukający pomocy małego chłopca, który zrozumiał, że w życiu nie są najważniejsze same przyjemności, ale istnieją naprawdę ważne problemy do rozwiązania. Były też piosenki z zabawnymi tekstami i wesołe scenki ruchowe. Występujące dzieci wprowadziły widzów w prawdziwie świąteczny nastrój, dały poczucie, że święta już tuż, tuż…..

  Maskotka Gdyńskiego Roku Koszykówki


  19 pażdziernika Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ogłosili konkurs plastyczny na projekt Maskotki Gdyńskiego Roku Koszykówki Młodzieżowej. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Miasta Wojciech Szczurek.15 listopada jury pod przewodnictwem pani wiceprezydent Miasta Gdyni- Ewy Łowkiel nagrodziło i wyróżniło 15 dzieci z gdyńskich szkół i placówek oświatowych. Wielkim sukcesem naszych uczniów było otrzymanie czołowych miejsc.
  W kategorii 0-III pierwsze miejsce zajęłą Marta Jaworek z kl. IIIa( nauczyciel prowadzący – Gabriela Kustra), a drugie miejsce Laura Izydorczyk z kl. IIIc (nauczyciel prowadzący- p. Małgorzata Gończ).
  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w hali widowiskowo- sportowej w przerwie meczu ASSeco Gdynia- Anwil Włocławek.
  Nagrodzone dzieci zostały zaproszone na płytę boiska i tu odbyło się wręczenie nagród. Było to duże przeżycie dla dzieci i ich rodziców.

  GWIAZDKA W MUZYCZNYM


  Dnia 13 grudnia 2013 r. późnym popołudniem uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl ,,Gwiazdka w Muzycznym”. Była to historia Bożego Narodzenia opowiedziana z perspektywy różnych kultur świata. Wystąpiło ponad 120 młodych aktorów, tancerzy, wokalistów, którzy przenieśli nas do starożytnego Izraela, Meksyku, Ameryki, Rosji, Afryki, Japonii, a nawet na Arktykę, aby udowodnić, że historia Narodzin Jezusa mogłaby tak naprawdę wydarzyć się w każdym zakątku Ziemi. Przedstawienie niosło przekaz : ,,BOŻE NARODZENIE JEST WARTOŚCIĄ UNIWERSALNĄ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA NA ZIEMI CZY KOLORU SKÓRY”. Wśród członków Teatru Junior na uwagę zasługiwały: Zosia Olsztyńska, Maja Matuszewska, Zosia Przybylska /nasze absolwentki / i Magda Rupnik z klasy VI b . Gratulujemy wspaniałego przedstawienia! Uczniom towarzyszyły panie: Przybylska, Openchowska, Szulist, Blok i Łachan.

  Teatr „Klapa, czyli Koperek i Kminek” w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej


  W południe 2 grudnia uczniowie klasy I b pod opieką wychowawcy p. J. Zdunek i bibliotekarza p. B. Wierczińskiej wybrali się do biblioteki przy ul. Morskiej. Zaproszeni zostali na przedstawienie, które wprowadziło ich w klimat zbliżających się świąt. Znakomici artyści gdańskiej grupy teatralnej dostarczyli żywo reagującej publiczności dziecięcej wiele radości i wzruszeń.  UWAGA !


  Na terenie obiektów sportowych znaleziono dwa telefony komórkowe. Odbiór u nauczycieli wf.

  Informacja od Dyrektora Szkoły


  Informujemy, że spotkania z panią dyrektor A. Urlą w godzinach popołudniowych możliwe są po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

  Rycerze w naszej szkole


  9 grudnia 2013r. gościliśmy w naszej szkole rycerzy z Chorągwi Komturstwa w Gniewie. Zajęcia poprowadził jak zwykle niezrównany p. Krzysztof Górecki. W tym roku szkolnym uczniowie mieli okazję zapoznać się z tajemniczym średniowieczem.
  W ramach „Żywych lekcji historii" dzieci z naszej szkoły obejrzały ubiory średniowiecznych giermków i rycerzy, uzbrojenie charakterystyczne dla epoki. Poznali metody walki, obyczaje i kulturę Europy wieków średnich. Wybrani uczniowie zostali pasowani na rycerzy, mogli też przymierzyć kolczugi, stroje, a nawet zbroję płytową. Pani Blok wyglądała bardzo groźnie w ciężkich metalowych „pantofelkach”. Jak zwykle zajęcia przeprowadzone były z dowcipem i humorem, przy dużym zaangażowaniu dzieci.  Nowy sposób płatności za obiady


  Informujemy, że rodzice, którzy nie mogą dokonywać wpłat za obiady w sekretariacie szkoły mają możliwość wpłacać tę kwotę na konto:

  69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

  Ostateczny termin wpłat przelewem mija z dniem 05 każdego miesiąca.

  Koncert


  Dnia 28 listopada 2013 r. klasy O-III wzięły udział w koncercie edukacyjnym ,,Muzyczna architektura”.Podobnie jak poprzednie koncerty ,odbył się on w Auli Portu Morskiego. Najbliższy występ będzie nosił tytuł ,,Teatr śpiewany” i odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00.

  "Tuwim dzieciom"


  Dnia 6 grudnia 2013 r. klasa III b, której wychowawczynią jest pani Rogowska ,była w Teatrze Muzycznym na przedstawieniu ,,Tuwim dzieciom”. Spektakl wyjątkowo piękny!Aktorzy cały czas nawiązywali kontakt z publicznością, było wesoło i kolorowo. Pojawił się nawet Święty Mikołaj, który pozwalał targać się za czapkę. Pozostałe dzieci z klas O-III obejrzą to przedstawienie 7 stycznia 2014 r.

  Święto szkoły


  Dnia 29 listopada 2013 r.uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły. Program tego dnia przebiegał zgodnie z projektem opracowanym przez wicedyrektor A. Przybylską. Dzieci podziwiały film o naszej szkole nakręcony przez panią Openchowską i Wilczewską, w którym wystąpili uczniowie starszych klas.. Następnie zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu teatrzyku TAO poprowadzonego przez panią Openchowską i występ szkolnego zespołu muzycznego, który prowadzi pani Szulist. Podczas tej uroczystości najlepszym uczniom klas IV-VI zostały wręczone tytuły ,,Uczeń Godny Naśladowania”.
  Następną częścią projektu były warsztaty plastyczne opracowane przez panie: Gończ,Samsel, Kustrę iWyrąbkiewicz.Uczniowie z przygotowanych materiałów wykonali pacynki, kukiełki, maski. Zajęcia następne to ,,Historia Teatru” przygotowana i poprowadzona przez panią Osowską. Mówiła ona o początkach teatru w starożytnej Grecji, przeszła przez kolejne epoki aż do współczesności.
  Na zakończenie uczniowie wzięli udział w konkursie sprawdzającym to, czego nauczyli się na tych zajęciach.
  Na koniec było ,,Teatralne ABC in English'', który poprowadziły panie:Lewańczyk i Kowalczuk. Na początku jedna z nauczycielek opowiedziała o Teatrze Szekspirowskim,a potem przyszła pora na słówka związane z teatrem.
  Gdy uczniowie wychodzili ze szkoły, mogli obejrzeć najładniejsze maski,pacynki, kukiełki. Zdjęcia dokumentujące przebieg tego dnia zostały wywieszone w gablocie na szkolnym korytarzu. Po południu chętni uczniowie mogli wziąć udział w dyskotece. Bawiono się wyśmienicie.

  Zwycięstwo drużyny koszykarek


  Reprezentacja szkoły w koszykówce wygrała Mikołajkowy Turniej Koszykówki dziewcząt szkół podstawowych, który odbył się w Gimnazjum nr 4. Zespół odniósł zdecydowane zwycięstwa z SP 35 i SP 10 z Gdyni. Na wyróżnienie za waleczność zasłużyły wszystkie zawodniczki a w szczególności Paulina Bobkowska (najlepszy strzelec), Zuza Gołębiewska (najlepszy obrońca) oraz Ola Bieszki - kapitan drużyny, za spokój i opanowanie w najważniejszych momentach.
  Gratulujemy.  Zaproszenie na pokaz rycerski


  Zapraszam na pokaz rycerski, który odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. Jak zawsze imprezę poprowadzi niezrównany gawędziarz p. Krzysztof Górecki. Zobaczymy stroje i różne rodzaje broni, niektóre w czasie pokazu walki. Niektórzy wybrańcy będą mogli się przebrać i przekonać na własnej skórze jak czuli się dawni wojownicy. Koszt pokazu to 4 zł., które należy wpłacać u p. Blok do piątku, 6 grudnia.  Informacja


  Od 2 grudnia, wzorem lat ubiegłych organizujemy zbiórkę słodyczy do paczek świątecznych dla naszych uczniów, których rodziny znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Słodycze można przekazywać wychowawcom, pani pedagog lub uczniom z Samorządu Szkolnego.
  Wszystkich ludzi dobrego serca zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji. Potrwa ona do 16 grudnia.

  Wizyta koszykarek zespołu Riviera Gdynia w naszej szkole


  O wizycie koszykarek zespołu Riviera Gdynia w naszej szkole można przeczytać na poniższych stronach:
  http://bigdynia.pl/node/7868
  www.facebook.com/BIGdyniaSSA

  Sukcesy naszych pływaków.


  W dniu 20 listopada odbyły się Mistrzostwa Gdyni Szkół Podstawowych w Pływaniu. W bardzo silnej konkurencji dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie. Oskar Hewelt zdobył srebrny medal w konkurencji 50 m stylem klasycznym i będzie reprezentował szkołę i miasto w finałach wojewódzkich. W najliczniej obsadzonej konkurencji (50 m kraulem, ponad 60 startujących zawodników) Olek Guz zajął 4 miejsce o Oskar Hewelt był tuż za nim na miejscu piątym.  Rocznica Odzyskania Niepodległości


  7 listopada był dla naszych uczniów ważną lekcją patriotyzmu. Pani A. Przybylska zorganizowała wraz z klasą VI b inscenizację poświęconą rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprawą muzyczną zajęła się p. M. Szulist wraz ze swym chórem, a wizualną p. I. Osowska. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.
  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie szóstej klasy zaprosili widzów na „wędrówkę” po mapie Polski prezentując największe miasta położone wzdłuż Wisły. Rozpoczęli od przedstawienia królewskiego miasta Krakowa, a następnie pięknego Sandomierza, Warszawy – stolicy kraju, Torunia, miasta Kopernika i Gdańska strzeżonego przez boga mórz – Neptuna.
  Szóstoklasiści przedstawili również ten okres w historii Polski, gdy nie było jej na mapie jako niezależnego kraju, gdy w szkołach i urzędach nie wolno było posługiwać się językiem polskim – czas zaborów i wreszcie rok 1918, gdy Józef Piłsudski wraz ze swymi legionami wywalczył polską niepodległość, a Mazurek Dąbrowskiego stał się polskim hymnem.
  Podsumowaniem całości imprezy był film ukazujący historię Polski od chwili jej powstania, przyjęcia chrztu, ważnych wydarzeń towarzyszących panowaniu polskich królów, okres powstań narodowych, wojen światowych do czasu pokoju – powstania Solidarności, przystąpienia Polski do UE.
  Choć temat uroczystości był bardzo poważny trudny w odbiorze, zwłaszcza przez młodszych uczniów, widać było duże skupienie, zainteresowanie, a przede wszystkim zachowanie odpowiedniej, kulturalnej postawy ucznia szkoły i młodego Polaka świadomego znaczenia Święta Niepodległości.
  Odśpiewanie Pieśni Szkoły spięło uroczystą klamrą to ważne dla naszej szkoły święto.

  Informacja


  Informujemy, że w zakładce "plan lekcji" znaleźć można od dzisiaj rozkład dzwonków.

  Rajd


  W sobotę, 16 listopada 2013 r. odbył się XXXI Rajd Turystyczny im. dra Mieczysława Orłowicza. Dzielni wędrowcy z naszej szkoły nie przestraszyli się zimna i podmuchów wiatru i pomaszerowali trasą pełną jesiennych liści z Gdyni Chyloni szlakami TPK na Grabówek, w gościnne progi ZSM. Tam wzięli udział w konkursie, po którym pokrzepieni drożdżówką i gorącą herbatą ruszyli do domu. Szczególnie pochwalić należy klasę IV C, którą reprezentowało aż 10 osób, uczniów i rodziców. Następny rajd odbędzie się 7 grudnia.

  Sukces naszej artystki


  7 listopada 2013 r. uczennica klasy IIIC – Apolonia Szukała wzięła udział w konkursie piosenki patriotycznej zorganizowanym w SP nr 26 w Gdyni. Nasza gwiazda zajęła I miejsce za wykonanie piosenki „Przybyli ułani pod okienko”.

  Konkurs biblijny


  Panie katechetki informują o Konkursie Biblijnym, który znajduje się na liście konkursów tematycznych Pomorskiego Kuratora Oświaty. Etap szkolny odbedzie się 16 stycznia ( Księga Rodzaju 1,1-11,26 ), rejonowy 7 marca ( Rdz 1,1-25,18 ) a wojewódzko- metropolitalny 12 kwietnia 2014 r.( Rdz 1,1- 50,26 )
  Tematem konkursu jest Ksiega Rodzaju, obowiązuje Biblia Tysiąclecia, wydanie V. Celem konkursu jest ukazanie Pisma Świetego jako żródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury, promowanie osiągnięć uczniów oraz wspomaganie ich w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV, V i VI oraz w konkursie plastycznym klasy I, II, III oraz przedszkolacy.
  Więcej informacji dotyczacych zasad konkursu oraz szczegółów związanych z eliminacjami można uzyskać u p. A. Jeziorskiej oraz p.E. Podolskiej.
  Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie.

  Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej


  7 listopada w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni odbył się VII Miejski Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka. Nasza szkoła wystawiła do tego konkursu silną reprezentację, składającą się z następujących uczniów: Jakub Kozłowski kl. „0” B i Marta Mania kl. „0” C, Apolonia Szukała kl. III C i Marcin Mania kl. III A. Starszą grupę wiekową reprezentowali Gabriel Jaksina i Gustaw Matuszewski z kl. VI B w kategorii „Piosenka patriotyczna” i Aleksandra Fitas z kl. VI c w kategorii „Poezja patriotyczna”. Po ciężkiej rywalizacji I miejsce w kategorii „Piosenka patriotyczna” kl. I-III otrzymała Apolonia Szukała, a Jakub Kozłowski zajął II miejsce w kategorii „Poezja patriotyczna” kl. 0. Laureatom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

  Alibaba i 40 rozbójników


  Dnia 5 listopada uczniowie klasy IIb byli w Gdyńskiej Małej Filharmonii na przedstawieniu „Alibaba i 40 rozbójników”. Przedstawienie rozgrywało się w ciekawie zaprojektowanej scenografii. Uczniowie byli zapraszani przez aktorów do czynnego udziału w inscenizacji. Występ został sfinansowany przez Miasto Gdynia.

  Konkurs Pięknego Czytania


  Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych bibliotekarze Gimnazjum nr 14 w Gdyni przygotowali dla uczniów kl. IV -VI Konkurs Pięknego Czytania. W wyniku eliminacji szkolnych przeprowadzonych przez p. K. Openchowską i B. Wierczińską wyłoniono naszą reprezentację: W. Sakowską z kl. V A, D. Szczygłowską z kl. V A i W. Pioch z kl. VI A. Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej uczniowie prezentowali przygotowany przez siebie wiersz Juliana Tuwima, a w drugiej części uczestnicy czytali tekst prozatorski przygotowany przez organizatora. Oceniano dykcję, płynność, poprawność i tempo czytania. Jury konkursu przyznało II miejsce Wiktorii Pioch, a Daria Szczygłowska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy naszym uczennicom!

  Maluchy na koncercie


  Dnia 29 i 30 października 2013r. dzieci z klas 0-III uczestniczyły w koncercie edukacyjnym "Serce muzyki - rytm", który odbył się w Gdańskiej Małej Filharmonii. Podczas występu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat instrumentów perkusyjnych. Impreza została sfinansowana przez Miasto Gdynia.

  Klasa IV C w Gdańsku


  28 października 2013 r. klasa IV C ze swoją wychowawczynią p. D. Blok wybrała się do Gdańska. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem była Biblioteka PAN. Dzięki pomocy rodziców jednego z uczniów mogliśmy obejrzeć zbiory niedostępne dla innych. Największe wrażenie na wszystkich wywarło dzieło Jana Heweliusza Selenographia sive lunae descriptio, które podziwialiśmy w pełnym skupieniu. Zwiedziliśmy stary budynek Biblioteki i zapoznaliśmy się z wystawą poświęconą górom w nowym budynku. Potem z przewodnikiem zwiedzaliśmy miasto. Udało się nam zobaczyć wiele ciekawych miejsc m.in. Wielki Młyn, który, chociaż został zbudowany ponad 600 lat temu, nadal zachwyca wielkimi rozmiarami i unikalnym wyglądem. Widzieliśmy też kościół św. Katarzyny, Żurawia, pomnik Neptuna i wiele innych ciekawych zabytków. Chociaż trochę zmarzliśmy, w dobrych humorach dotarliśmy do szkoły. Do Gdańska na pewno jeszcze wrócimy.

  Dzień Głośnego Czytania


  W związku z obchodami XIII Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki, aby poznać przygody psa Kaktusa. Wybór tekstu nie był przypadkowy, gdyż w październiku obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, Dzień Kundelka i Dzień Psiej Adopcji. W rolę lektorów wcieliły się panie bibliotekarki. Po uważnym wysłuchaniu tekstu dzieci ciekawie wypowiadały się na temat opieki nad zwierzętami.  Wyróżnienia i nagrody dla naszych nauczycieli


  Zgodnie z gdyńską tradycją, w Dniu Edukacji Narodowej wręczono nauczycielom i pracownikom oświaty odznaczenia i wyróżnienia. W tym roku uroczystość z tej okazji odbyła się 14 października w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Nagrodzono między innymi naszych nauczycieli. Pani dyrektor Alicja Przybylska otrzymała SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, pani Krystyna Parnawska – Wieloch Medal Komisji Edukacji Narodowej, a pani Bożena Wierczińska Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni. Wszystkim paniom składamy gratulacje.  Tuwim - znany i lubiany


  W ramach Święta Bibliotek Szkolnych w tym roku bibliotekarze przygotowali imprezę czytelniczą z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima. Uczniowie należący do Grupy Bibliotecznej wystąpili w inscenizacji, prezentując znane wiersze poety oraz ich współczesne wersje. Fakty z życia Tuwima i ciekawostki przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o zainteresowaniach młodego Julka: jego doświadczeniach pirotechnicznych, konstruowaniu przez niego urządzeń technicznych i zdolnościach językowych – potrafił liczyć do 10 w 200 językach. Spotkanie urozmaiciły piosenki skomponowane do wierszy Tuwima w wykonaniu chóru. Na koniec publiczność rozwiązywała zagadki z rekwizytami, a każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była cukierkiem. Dla uczniów klas III zapowiedziano konkurs czytelniczy ze znajomości utworów J. Tuwima, który odbędzie się na początku grudnia.  II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
  o Błogosławionym Janie Pawle II


  II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Błogosławionym Janie Pawle II, organizowany przez Gimnazjum w Mostach, odbył się w Domu Kultury w Pierwoszynie dnia 23 pazdziernika 2013 roku.
  Na etapie szkolnym do konkursu przystapiło 15 uczniów z klas VI z naszej szkoły.Uczniowie pisali test sprawdzajacy ich wiedzę na temat życia Jana Pawła II.
  Do nastepnego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Aleksandra Fitas, kl. VI C, Adrianna Smudzińska, kl. VI A, Natalia Maciejewska, kl. VI A.
  W etapie międzyszkolnym w Pierwoszynie, Aleksandra Fitas i Adrianna Smudzińska zajęły III miejsce.
  GRATULACJE.

  Konkurs Jan Paweł II I Wielkie Tematy


  Konkurs Jan Paweł II I Wielkie Tematy, organizowany przez Zespół Szkół Katolickich w Gdyni, odbył sie w dniach 17- 25 pazdziernika 2013 roku.
  Tegoroczna edycja skupiła się na zagadnieniu tolerancji i dialogu miedzykulturowego w trzech kategoriach: malarstwo i rzeżba, literatura oraz recytacja.
  Do konkursu przystapiło 15 uczniów z klas IV- VI z naszej szkoły.
  W Kategorii Literatura do uroczystego wyróżnienia zostało wybranych dwoje uczniów: Martyna Dykstas z klasy
  V B oraz Mateusz Wesserling z klasy VI C, którzy przedstawili własny utwór na temat tolerancji i dialogu.
  Do kategorii Recytacja przystąpiły dwie uczennice z klas VI, Anna Rohde i Ada Podgórniak.
  GRATULACJE

  Rajd


  W sobotę, 6 października 2013 r. dzielni wędrowcy z naszej szkoły wybrali się na XXVI Złaz Pamięci „Żyli wśród nas" (dawniej 25 edycji im. Ireny Marii Wrzosek). Przeszliśmy czarnym szlakiem trasą ze Wzgórza Św. Maksymiliana przez Cmentarz witomiński do I ALO przy ul. Narcyzowej, gdzie przyjęto nas gościnnie ciepłą herbatą i poczęstunkiem. Mimo niesprzyjającej aury wszyscy wrócili w dobrych humorach. Następny rajd odbędzie się 16 listopada.

  Halowe Mistrzostwa Gdyni w Lekkiej Atletyce


  Bardzo dobrze w zawodach zaprezentowała się reprezentacja naszej szkoły. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna w biegu na 50 m okazała się Weronika Zmarzła, która zdecydowanie pokonała liczne konkurentki zdobywając złoty medal. W biegu na 600 m Łucja Szoja zajęła 7 miejsce rywalizując z zawodniczkami o rok od niej starszymi. W konkurencjach technicznych brązowy medal zdobyła Weronika Drelinkiewicz skacząc wzwyż 125 cm, 6 miejsce w tej samej konkurencji zajęła Nikola Waszak (120 cm). Tylko o 1 centymetra zabrakło Agnieszce Miotke do brązu w skoku w dal (skoczyła 3,87 m).
  Wśród chłopców najlepiej zaprezentował się Aleksander Guz w biegu na 1000 m , który z czasem 3.37,09 zajął w wyjątkowo silni obsadzonej konkurencji 8 miejsce.

  Halowe Mistrzostwa Gdyni w Lekkiej Atletyce


  Bardzo dobrze w zawodach zaprezentowała się reprezentacja naszej szkoły. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna w biegu na 50 m okazała się Weronika Zmarzła, która zdecydowanie pokonała liczne konkurentki zdobywając złoty medal. W biegu na 600 m Łucja Szoja zajęła 7 miejsce rywalizując z zawodniczkami o rok od niej starszymi. W konkurencjach technicznych brązowy medal zdobyła Weronika Drelinkiewicz skacząc wzwyż 125 cm, 6 miejsce w tej samej konkurencji zajęła Nikola Waszak (120 cm). Tylko o 1 centymetra zabrakło Agnieszce Miotke do brązu w skoku w dal (skoczyła 3,87 m).
  Wśród chłopców najlepiej zaprezentował się Aleksander Guz w biegu na 1000 m , który z czasem 3.37,09 zajął w wyjątkowo silni obsadzonej konkurencji 8 miejsce.

  Zbiórka makulatury


  28 października odbędzie się pierwsza w tym roku zbiórka makulatury. Paczki powinny być związane i zważone.

  „Rap z Neptunem”


  „Jeśli nie chcesz się zanudzić
  to spróbuj z nami się potrudzić.
  Neptunie, Neptunie stań tu z nami
  na rapowy swój egzamin.
  Sprawa to nie byle jaka
  – Neptun z nami śpiewa rapa”

  – słowa Mirosław Rymarz  21 października uczniowie naszej szkoły pojechali do gdańskiej Filharmonii, gdzie obejrzeli program pt. „Rap z Neptunem”. Posłuchali opowieści o bursztynie, który od tysięcy lat przegląda się w morskich głębinach Bałtyku. Powędrowali uliczkami starego Gdańska – spotkali na nich kamienne postacie z gdańskich kamieniczek. Pojawiła się nawet Panienka z Okienka z Bursztynowego Domku. W komnatach Dworu Artusa zaproszeni goście zatańczyli Poloneza, Pawanę i skoczną Galiardę. Wszyscy widzowie wspaniale się bawili.

  Rajd jesienny


  Rajd jesienny 7 października, w rocznicę urodzin patrona naszej szkoły, uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami przeszli trasę rajdu „Zagórska Struga”. Pojechaliśmy kolejką SKM do Rumi. Wdrapaliśmy się na mierzącą 92 metry górę Markowca, górującą nad całą okolicą. Wędrując czarnym szlakiem minęliśmy pozostałości niemieckiej baterii przeciwlotniczej i malowniczą leśniczówkę Zbychowo. Mieliśmy okazję zapoznać się z rzadkimi gatunkami drzew, takimi jak daglezje i dąb szypułkowy. Przepiękna trasa naszego rajdu doprowadziła nas do wsi Zbychowo, gdzie zakończyliśmy wędrówkę. Wróciliśmy do szkoły zadowoleni i pełni energii.

  Szachowe sukcesy


  Dnia 7 października 2013 r. nasza szkoła zajęła III miejsce w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Szachach. Reprezentowali nas:

 • F. Sulima,
 • W. Lewandowska
 • M. Mania
 • J. Platta
 • Gratulujemy!

  Uwaga!


  Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania strony internetowej proszę kierować na adres email maciejblok@o2.pl Na powyższy adres prosimy również nadsyłać wszelkie materiały do opublikowania na witrynie.

  Wielki Maraton Czytelniczy „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”


  W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do konkursu czytelniczego dla uczniów kl. IV-VI, który odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska p. Pawła Adamowicza i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Uczestniczą w nim szkoły województwa pomorskiego. Maraton trwa od września do maja. Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) bibliotekarz informuje uczniów, jaką książkę należy przeczytać. Następnie uczniowie piszą test konkursowy. Uzyskane punkty z wszystkich testów są sumowane. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w szkolnej bibliotece. Pierwszy test już 1 października !

  Sprzątanie świata


  20. 09. 2013 r., jak każdego roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w wielką akcję sprzątania świata. Nasze środowisko musi być czyste, dlatego na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej, uczniowie podzieleni na grupy, pod opieką nauczycieli ruszyli do pracy. Wysprzątali chodniki za ogrodzeniem szkoły, las otaczający szkołę, szczyt skarpy przy ul. Grabowo, boisko szkolne i najbliższy teren wokół boisk.
  Warto dodać, że uczniowie zanim wyruszyli do wielkiej akcji zostali odpowiednio przeszkoleni przez p. Iwonę Osowską, która przygotowała na sali gimnastycznej prezentację pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.
  Z prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że:

  - produkujemy 12 mln ton śmieci rocznie,
  - poddajemy recyklingowi niecałe 30%,
  - jak możemy chronić naszą planetę,
  - co zbieramy w ramach akcji sprzątania świata.

  Tak przeszkoleni uczniowie mogli śmiało wyruszyć „ratować” nasze najbliższe środowisko przed nawałem śmieci pozostawionych przez spacerowiczów i wszystkich tych, którym obojętny jest stan otaczającej nas przyrody. Nasze dzieci poprzez coroczne akcje sprzątania świata i intensywną edukację ekologiczną na pewno zawsze będą dbać o piękno i czystość przyrody!

  Uwaga!


  Za względu na małą liczbę uczniów połączone zostały klasy IVa i IVb. Wychowawcą połączonej klasy jest pani M. Szulist. Obowiązujący plan lekcji – plan kl. IVa.

  Czas do szkoły!
  Rozpoczęcie roku szkolnego


  Rozpoczęcie klas 0-1: 2 września, godz. 9.00
  Rozpoczęcie klas 2-3: 2 września, godz. 10.00
  Rozpoczęcie klas 4-6: 2 września, godz. 11.00

  Zasady przyznawania pomocy w ramach programu
  "Wyprawka szkolna"


  Zasady przyznawania pomocy do pobrania w formacie .doc

  "wyprawka szkolna"
 •