Nasza szkoła

Historia Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni sięga roku 1945. Ówczesne władze oświatowe wydały rozporządzenie o podziale koedukacyjnych Szkół Podstawowych Nr 5 i 7 na żeńską i męską. Dziewczęta z tych szkół oraz pozostałe, podlegające nowo utworzonemu rejonowi szkolnemu, zostały przydzielone do Szkoły Podstawowej Nr17. Pierwszą siedzibą „17-tki” był budynek mieszkalny przy ul. Morskiej 108c. …

Sport

Sport dla dzieci może okazać się dla pociech torturą, jeśli nie zostanie odpowiednio dobrany. Dodatkowe zajęcia sportowe powinny rozwijać sprawność fizyczną malca, uczyć go samodzielności, pokonywania coraz większych wymagań, zdrowej rywalizacji, a także… powinny być dla dziecka przyjemnością, aby z radością czekało na kolejne zajęcia. Trenując jakąś dyscyplinę sportową, dziecko staje się członkiem grupy, otwiera…

Świetlica

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, stworzenie dzieciom warunków sprzyjających możliwości realizacji „samego siebie” w grupie rówieśniczej, zaspokojenie potrzeby uznania. Dla realizacji tych zadań świetlica została wyposażona w nowoczesne i niezbędne pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, materiały plastyczne,