Od poniedziałku tj. 31 stycznia klasy 1-4 wracają do nauczania stacjonarnego. Grupa 0 a pozostaje na kwarantannie do wtorku. Zajęcia w szkole kontynuuje grupa 0 b. Klasom czwartym zostaje  odwołany basen. Będą zajęcia kf na sali gimnastycznej. Klasy 5-8, jeżeli nauczyciel jest nieobecny, mają okienko. Przypominamy, że rodzic/ opiekun jest zobowiązany zabezpieczyć swoje dziecko w maseczkę. Pracujemy, zachowując reżim sanitarny.

W dniach 8 i 9 lutego odbędą się on line wywiadówki podsumowujące pracę w pierwszym semestrze. Szczegóły spotkań przekażą wychowawcy.