To tytuł larpa, w którym uczestniczyli uczniowie klasy VII c. Poprowadził go pracownik Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Grabówku pan Dariusz Domagalski. Młodzież po zapoznaniu się z zasadami  tej formy pracy otrzymała kartki z krótką charakterystyką postaci, w które miała się wcielić  podczas teoretycznego spotkania z autorem. Niektórzy ujawnili prawdziwy talent aktorski. Spotkanie to było ciekawą formą zajęć z czytelnikiem i podobało się jej uczestnikom.