NALEŻNOŚCI ZA OBIADY PROSIMY UISZCZAĆ NA RACHUNEK BANKOWY O NR: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

LUB W POKOJU 25 W GODZINACH 7-12, PO GODZINIE 12 PŁATNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY..

TERMIN PŁATNOŚCI  NA KONTO DO 5- TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA W KASIE  SZKOŁY DO 10- TEGO.

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE ZOSTANIE WPUSZCZONE NA STOŁÓWKĘ.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB POD NUMEREM TEL.(58) 620 89 78

KOSZT JEDNEGO OBIADU 3.50ZŁ.( ZUPA,DRUGIE DANIE,KOMPOT)