ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY –  (czerwiec 2021r.) – dotyczy wszystkich klas

Mimo objęcia niektórych klas nauczaniem hybrydowym oraz planowanymi wycieczkami lub „wyjściami”, kwotę należy wpłacić w pełnej wysokości – zwrot za nieobecność na obiadach z w/w przyczyn nastąpi na koniec miesiąca czerwca 2021r.

Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie dzieci, którzy opłacili obiady za maj i mają zgłoszone odpisy.

Te osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w n/w godzinach:

wtorek – czwartek: 10.00 – 15.00

 

TERMIN WPŁAT: 26 – 28 maja 2021r.

Wpłata musi się znaleźć na koncie szkoły do 30-go maja 2021r.

kwota do zapłaty – 56,00 zł

 

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 w tytule koniecznie podajemy: imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły.

e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl, sekretariat@sp17.eu

tel. 58 620 89 78, 505 276 031

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W związku z powrotem grup „O” do szkoły, w dniach 19-30 kwietnia 2021r. będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Odpisy za okres 12-16 kwietnia 2021r. będą mogli Państwo odliczać przy płatności za maj 2021r, po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem lub p. Intendentką.

 

Informację nt. obiadów dzieci z klas 1-3 otrzymają Państwo w dn. 23.04.2021r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci z klas 0-3

W związku z centralizacją księgowości gdyńskich szkół w Urzędzie Miasta Gdyni, a tym samym zmianą formy rozliczeń, wszystkie opłaty za obiady muszą być uregulowane w formie przelewu zgodnie z harmonogramem.

Termin ostateczny, kiedy wszystkie przelewy muszą wpłynąć na konto szkoły to 30-go każdego miesiąca (DO GODZINY 15-tej) (wcześniejsza informacja na temat opłat, kierowana do Państwa na początku tygodnia jest nieaktualna.

Każda wpłata, jaka zostanie dokonana po tym terminie, zostanie automatycznie zwrócona na konto wpłacającego, a dziecko nie będzie miało możliwości, by skorzystać z obiadów.

Mając na uwadze dobro dzieci naszych dzieci bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

 

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 w tytule koniecznie podajemy: imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

 (niestety zdarzają się wpłaty z klasą dziecka nieaktualną od 2 lat)

 

Wszystkie odpisy za miesiąc marzec zostaną Państwu zwrócone na rachunek bankowy, prosimy nie odliczać sobie żadnych kwot z tyt. nieobecności dziecka!!!

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W związku z panującą sytuacją (nauczanie zdalne), na chwilę obecną zostają wstrzymane płatności za obiady w miesiącu kwietniu. Informację o tym, kiedy i w jakiej wysokości trzeba będzie dokonać przelewu za obiady kwietniowe, otrzymają Państwo zaraz po Świętach Wielkanocnych – dotyczy klas I – VIII.

Informację na temat płatności obiadowych za dzieci uczęszczające do zerówek, przekażemy Państwu pod koniec przyszłego tygodnia. W dniach 1-6 kwietnia w naszej szkole przewidziana jest Wiosenna przerwa świąteczna i kuchnia nie pracuje.

Odpisy za luty, których nie odliczyli sobie Państwo dokonując wpłaty za marzec, zostaną zwrócone na konta bankowe.

Rodzice/Opiekunowie, którzy zgłaszali odpisy w marcu, przed dokonaniem płatności za kwiecień, proszeni są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 

 

e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

tel. 58 620 89 78

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

 

Stołówka w roku szkolnym 2020/2021

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 4,00 zł

  2. Termin płatności: wg harmonogramu

Deklarację obiadową (pobierz tutaj)

 

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

W związku z panującą epidemią COVID-19, zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2020/2021 można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.

Deklarację obiadową (pobierz tutaj) ucznia należy wydrukować, wypełnić, podpisać  i odesłać skan do dnia 03.09.2020r. na adres e-mailowy szkoły:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

W przypadku braku możliwości wydrukowania deklaracji, można ją pobrać w formie papierowej na portierni.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927   (należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc i rok, za który przypada wpłata).

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę w miesiącu, za który płatność miała zostać uiszczona.  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY PO TERMINIE I WPUSZCZANIA DZIECKA NA OBIAD W TRAKCIE MIESIĄCA!!!

 

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031) lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka  do godz. 14-tej. Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

 

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

 

Pozostałe terminy wpłat:

– za kwiecień – od 26 do 30 marca 2021r.

– za maj – od 27 do 29 kwietnia 2021r.

– za czerwiec – od 26 do 28 maja 2021r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

 

JADŁOSPIS 21.06.2021 r. – 22.06.2021 r.

 

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021

ZUPA KREM Z WARZYW – 300 ml

PLACKI ZIEMNIACZANE – 200 g

HERBATA MALINOWA – 200 ml

alergeny* gluten, laktoza, seler, jaja

 

WTOREK 22.06.2021

ROSÓŁ Z MAKARONEM – 300 ml

ZIEMNIAKI – 180 g

KURCZAK PIECZONY – 90 g

SURÓWKA Z KISZONEGO OGÓRKA – 100 g

HERBATA MIĘTOWA – 200 ml

alergeny* gluten, laktoza, seler