ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

dotyczy klas O-III  (styczeń 2021r.)

Wpłata za obiady od  12.01.2021r. do 14.01.2021r.

Koszt40,00 zł

 

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

 (w tytule podajemy: za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty!!!

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że za miesiąc grudzień opłata wynosi 56,00 zł. Dotyczy wyłącznie dzieci z 0a i 0b.

W przypadku zgłoszenia odpisu w miesiącu listopadzie, przed dokonaniem płatności, proszę o kontakt z sekretariatem (w dniach 26 i 27 listopada 2020r).

Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości wykonania odpisu z tyt. nieobecności dziecka w miesiącu grudniu.

Przy tak małej ilości dzieci, koszt ugotowania obiadu jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do tego, gdy zapewnia się obiadki wszystkim uczniom i nie będzie możliwości zwrócenia zakupionych towarów.

Wszystkie wniesione opłaty za uczniów klas 1-3 (pomniejszone o odpisy za listopad 2020r), zostaną zwrócone na konto, wskazane w deklaracji zapisu na obiady.

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Z uwagi na objęcie (od dnia 09.11.2020r.) uczniów z klas I-III nauczaniem zdalnym, wszystkie wpłaty, jakich dokonali Państwo za miesiąc listopad (pomniejszone o ilość dni, w których dzieci uczęszczały na obiady), będą sukcesywnie zwracane na konta bankowe.

Oczywiście dotyczy to również uczniów klas IV-VIII, którym należy się zwrot odpisów za październik 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy dokonali wpłat za obiady, a nie złożyli deklaracji zapisu lub wpłacali pieniądze za pośrednictwem Poczty, Monetii lub innej instytucji, proszeni są o kontakt z sekretariatem w celu uzupełnienia dokumentu, wymaganego  do dokonania zwrotu pieniędzy.

e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

tel. 58 620 89 78

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W związku z przejściem uczniów klas 4-8 na nauczanie zdalne, zostają wstrzymane płatności za obiady na miesiąc listopad 2020r. dla tej grupy dzieci.

O tym, czy wszystkie dotychczasowe odpisy zostaną Państwu zwrócone na konto, czy pomniejszą kwotę do wpłaty w późniejszym terminie (w momencie wznowienia zajęć), poinformujemy Państwa w odrębnej wiadomości.

Rodzice/Opiekunowie uczniów klas 0-III mogą dokonywać wpłat zgodnie z harmonogramem tj. w dniach 26-29 października 2020r. (kwota: 80,00 zł).

Bardzo prosimy, aby każdy, kto dokonywał odpisów (nieobecność wynikająca z choroby, kwarantanny itp.), skontaktował się z sekretariatem szkoły w celu uzgodnienia kwoty odpisu.

Nie wpłacajcie Państwo kwot, które nie mają odzwierciedlenia  w rzeczywistym rozliczeniu (nadpłaty, niedopłaty). Każda taka wpłata to konieczność dokonywania zwrotu albo wykonywania telefonów w celu uzupełnienia brakujących kwot. Przy 300 dzieciaczkach korzystających ze stołówki to ogrom dodatkowej pracy.

Z góry dziękujemy za pomoc.

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

JADŁOSPIS

 

 PONIEDZIAŁEK  18.01.2021

ZUPA  OGÓRKOWA – 300ml.

RYŻ  Z  JABŁKAMI I POLEWĄ  WANILIOWĄ- 200g.

HERBATA MIĘTOWA – 200ml.

 

 WTOREK  19.01.2021

ZUPA  MARCHEWKOWA – 300ml.

KASZA-180g.

BITKI  W  SOSIE  -0.90g.-70ml. Sos

BROKUŁA – 100g.

KOMPOT  Z  JABŁEK -200ml.

 

ŚRODA  20.01.2021

ZUPA  KREM  Z  ZIEMNIAKÓW -300ml.

ŁAZANKI  Z  KAPUSTĄ  I  KIEŁBASĄ  -200g.

NAPÓJ  MALINOWY -200ml.

 

CZWARTEK  21.01.2021

ROSÓŁ  Z   ZACIERKAMI  – 300ml.

ZIEMNIAKI  – 180g.

PULPETY  W  SOSIE  POMIDOROWYM -0.90g-70ml. Sos

SAŁATA  LODOWA  Z  SOSEM  VINEGRET -100g.

NAPÓJ  POMARAŃCZOWY -200ml.

 

PIĄTEK  22.01.2021

ZUPA  Z  SOCZEWICY  – 300ml.

RUSKIE  PIEROGI Z  CEBULKĄ – 180g.

SURÓWKA  Z  MARCHEWKI , SELERA  I  JABŁEK -100g.

NAPÓJ  Z  WIŚNIOWY – 200ml.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Stołówka w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY NA OBIADY TYLKO w dn. 1, 2 i 3 WRZEŚNIA 2020r.

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 4,00 zł.

    Za październik 84,00 zł

  2. Termin płatności: wg harmonogramu

 

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

W związku z panującą epidemią COVID-19, zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2020/2021 można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.

Deklarację obiadową (pobierz tutaj) ucznia należy wydrukować, wypełnić, podpisać  i odesłać skan do dnia 03.09.2020r. na adres e-mailowy szkoły:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

W przypadku braku możliwości wydrukowania deklaracji, można ją pobrać w formie papierowej na portierni.

W miesiącu wrześniu 2020r. opłatę należy uiścić w dniach 01 – 04.09.2020r. (nie wpłacamy w sierpniu!!!)

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927   (należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc i rok, za który przypada wpłata).

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę w miesiącu, za który płatność miała zostać uiszczona.  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY PO TERMINIE I WPUSZCZANIA DZIECKA NA OBIAD W TRAKCIE MIESIĄCA!!!

 

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031) lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka  do godz. 14-tej. Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

 

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

 

Pozostałe terminy wpłat:

– za październik – od 25 do 29 września 2020r.

– za listopad – od 27 do 29 października 2020r.

– za grudzień – od 25 do 27 listopada 2020r.

 

W miesiącu styczniu 2021r. opłatę należy uiścić do dnia 7 stycznia 2021r.
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ZAPŁATY ZA STYCZEŃ 2021r.  W GRUDNIU 2020r. !!!

– za luty – od 26 do 28 stycznia 2021r.

– za marzec – od 23 do 25 lutego 2021r.

– za kwiecień – od 26 do 30 marca 2021r.

– za maj – od 27 do 29 kwietnia 2021r.

– za czerwiec – od 26 do 28 maja 2021r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY