ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

w miesiącu CZERWCU 2018r.

 

Należność za obiady w miesiącu czerwcu prosimy uiszczać

w terminie do 05 CZERWCA 2018r.  na rachunek bankowy

lub do 10 czerwca 2018r. u Pani Intendentki (pokój nr 25, w godz. 7.00 – 12.00) ,

po godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

Koszt za miesiąc czerwiec – 42,00 zł.

 

 

NALEŻNOŚCI ZA OBIADY PROSIMY UISZCZAĆ NA RACHUNEK BANKOWY O NR: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

LUB W POKOJU 25 W GODZINACH 7-12, PO GODZINIE 12 PŁATNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY..

TERMIN PŁATNOŚCI  NA KONTO DO 5- TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA W KASIE  SZKOŁY DO 10- TEGO.

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE ZOSTANIE WPUSZCZONE NA STOŁÓWKĘ.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB POD NUMEREM TEL.  (58) 620 89 78

KOSZT JEDNEGO OBIADU 3.50ZŁ. (ZUPA,DRUGIE DANIE,KOMPOT)