ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 (za CZERWIEC 2019r.)

Należność za obiady prosimy wpłacać od 27 do 31 maja 2019r.

NA RACHUNEK BANKOWY

(w tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasa – za obiady)

(numer konta dostępny na stronie szkoły, w sekretariacie lub u P. Intendentki).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa wpłata u Pani Intendentki (pokój nr 25;

w godz. 7.00 – 12.00) lub po godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

 

Koszt za miesiąc CZERWIEC – 35,00 zł

 

Kwotę ODPISU ZA MAJ odliczamy po uprzednim kontakcie

 z sekretariatem szkoły!!!

 

 

UWAGA !!!

w dniu 31 MAJA 2019r.

NIE BĘDZIE OBIADU

Tego dnia odbywa się XXII Małe Gdyńskie Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych

Kwota odpisu za ten dzień została już uwzględniona przy opłacie za maj 2019r.,

NIE NALEŻY JEJ ODEJMOWAĆ PRZY PŁATNOŚCI ZA CZERWIEC 2019r .

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 (MAJ 2019r.)

 

NA RACHUNEK BANKOWY

(w tytule: za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 

Kwota do zapłaty – wytyczne!!!

 

1/ Osoby, które PŁACIŁY za obiady kwietniowe i mają zwroty z tytułu

odpisów za czas strajku wpłacają:

                                                          38,50 zł

(jeśli ktoś zgłaszał dodatkowo odpisy poza czasem strajku,

proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia właściwej

kwoty do zapłaty).

 

2/ Osoby, które NIE PŁACIŁY za obiady kwietniowe i nie mają z tego tytułu zwrotu,

a chcą, by dziecko jadło w maju, wpłacają:

                                                         66,50 zł

W przypadku wątpliwości, co do wysokości kwoty do zapłaty, przed dokonaniem przelewu bardzo proszę o kontakt z sekretariatem (telefon, e-mail).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa wpłata u Pani Intendentki (pokój nr 25; w godz. 7.00 – 12.00)

lub po godzinie 12.00  w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że termin zapłaty za obiady zostaje przesunięty –

przelewy będzie można wykonywać do dnia 8 maja 2019r. włącznie.

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W dniu/dniach, w trakcie których będzie miał miejsce protest nauczycieli

i nie będą się odbywały zajęcia szkolne, nie trzeba zgłaszać odpisów za obiady.

Za każdy dzień, w którym nie będzie zajęć szkolnych i tym samym nie będą

wydawane posiłki dzieciom, odpis z tego wynikający będzie pomniejszał kwotę

do zapłaty za miesiąc maj 2019r. Kwota ta zostanie Państwu podana pod koniec miesiąca.

 

Jeżeli ktoś zgłaszał odpisy w dniach innych, niż przypadające na czas protestu,

chcąc dokonać płatności za obiady (za maj 2019r.), bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na rachunek bankowy nr:

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

(w tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka – za obiady – klasa)

Kwota za obiady w kwietniu 2019r. wynosi: 52,50 złotych

(w dniach 15-23 kwietnia 2019r. nie będzie obiadów dla uczniów (egzaminy klas 8 oraz Święta Wielkanocne), kwota za te dni została już odliczona od należności głównej).

WAŻNE!!!

Przed dokonaniem płatności, prosimy o kontakt z p. Intendentką lub sekretariatem szkoły w celu ustalenia kwoty odpisu za marzec.

 

 

Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 3,50 zł.
  2. Termin płatności: Z góry, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,  w którym dziecko będzie jadło obiady (wyjątek: wrzesień i styczeń) :

 

W miesiącu wrześniu 2018r. opłatę należy uiścić do dnia 5 września 2018r.

– za październik – od 26 do 30 września 2018r.

– za listopad – od 26 do 31 października 2018r.

– za grudzień – od 26 do 30 listopada 2018r.

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ZAPŁATY ZA STYCZEŃ 2019r.  W GRUDNIU 2018r. !!!

W miesiącu styczniu 2019r. opłatę należy uiścić do dnia 5 stycznia 2019r.      

                             

– za luty – od 26 do 31 stycznia 2019r.

– za marzec – od 25 do 28 lutego 2019r.

– za kwiecień – od 26 do 31 marca 2019r.

– za maj – od 26 do 30 kwietnia 2019r.

– za czerwiec – od 26 do 31 maja 2019r.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927              (należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i informację, że jest to opłata za obiady) lub u Pani    Intendentki w pok. 25 (godz. 7.00-12.00), po godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.

– Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę w miesiącu, za który płatność miała zostać uiszczona.  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY PO TERMINIE I WPUSZCZANIA DZIECKA NA OBIAD W TRAKCIE MIESIĄCA!!!

– W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu  należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031)

lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godz. 14-tej.

Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

– O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić z miesięcznym wyprzedzeniem.

Załączoną deklarację proszę wypełnić i zostawić w sekretariacie szkoły – w miesiącu wrześniu.