Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W dniu/dniach, w trakcie których będzie miał miejsce protest nauczycieli

i nie będą się odbywały zajęcia szkolne, nie trzeba zgłaszać odpisów za obiady.

Za każdy dzień, w którym nie będzie zajęć szkolnych i tym samym nie będą

wydawane posiłki dzieciom, odpis z tego wynikający będzie pomniejszał kwotę

do zapłaty za miesiąc maj 2019r. Kwota ta zostanie Państwu podana pod koniec miesiąca.

 

Jeżeli ktoś zgłaszał odpisy w dniach innych, niż przypadające na czas protestu,

chcąc dokonać płatności za obiady (za maj 2019r.), bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na rachunek bankowy nr:

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

(w tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka – za obiady – klasa)

Kwota za obiady w kwietniu 2019r. wynosi: 52,50 złotych

(w dniach 15-23 kwietnia 2019r. nie będzie obiadów dla uczniów (egzaminy klas 8 oraz Święta Wielkanocne), kwota za te dni została już odliczona od należności głównej).

WAŻNE!!!

Przed dokonaniem płatności, prosimy o kontakt z p. Intendentką lub sekretariatem szkoły w celu ustalenia kwoty odpisu za marzec.

 

 

Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 3,50 zł.
  2. Termin płatności: Z góry, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,  w którym dziecko będzie jadło obiady (wyjątek: wrzesień i styczeń) :

 

W miesiącu wrześniu 2018r. opłatę należy uiścić do dnia 5 września 2018r.

– za październik – od 26 do 30 września 2018r.

– za listopad – od 26 do 31 października 2018r.

– za grudzień – od 26 do 30 listopada 2018r.

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ZAPŁATY ZA STYCZEŃ 2019r.  W GRUDNIU 2018r. !!!

W miesiącu styczniu 2019r. opłatę należy uiścić do dnia 5 stycznia 2019r.      

                             

– za luty – od 26 do 31 stycznia 2019r.

– za marzec – od 25 do 28 lutego 2019r.

– za kwiecień – od 26 do 31 marca 2019r.

– za maj – od 26 do 30 kwietnia 2019r.

– za czerwiec – od 26 do 31 maja 2019r.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927              (należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i informację, że jest to opłata za obiady) lub u Pani    Intendentki w pok. 25 (godz. 7.00-12.00), po godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.

– Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę w miesiącu, za który płatność miała zostać uiszczona.  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY PO TERMINIE I WPUSZCZANIA DZIECKA NA OBIAD W TRAKCIE MIESIĄCA!!!

– W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu  należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031)

lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godz. 14-tej.

Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

– O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić z miesięcznym wyprzedzeniem.

Załączoną deklarację proszę wypełnić i zostawić w sekretariacie szkoły – w miesiącu wrześniu.